Adventus Domini

  • Post category:Idézetek

[stextbox id=”info” caption=”ADVENTUS DOMINI – lélek- és szívgyógyító sorok Füle Lajos verseiből “]

[stextbox id=”info”]

december 24. péntek

AJÁNDÉK érkezett, fogadd,

fény harmatozza arcodat,

csillag derítse lelkedet!

VALAKI eljött, mert szeret.

december 23. csütörtök

A KARÁCSONY a legnagyobb csoda,

az Isten el nem múló mosolya.

december 22. szerda

Világítson meg fénye most,

olvasszon ki jéghegynyi falból!

Háromszázhatvanötnapos

karácsonyod legyen s maradjon!

december 21.kedd

Karácsony fent és lent

Fent:

A legnagyobb lemondás:

az ISTENÉ,

az ATYÁÉ és a FIÚÉ,

együtt és külön-külön.

Lent:

Micsoda félreértés:

Ajándékokat kapni,

Ajándékokat adni

– az AJÁNDÉK helyett!

december 20. hétfő

Ha csendben lennél, szinte hallanád

a molekulák termikus zaját,

sőt hallanál – a földi zaj helyett –

égi Igét és angyaléneket,

szívig elérőt és csodálatost,

s véget nem érő ünnep jönne most!

december 19.vasárnap

Ímé, ajtód előtt állok és zörgetek!

ÉN vagyok az öröm.

Messziről jöttem,

Hátam mögött csillagvilágok.

Itt szeretnék maradni mindig.

Van-é hely nálad?

december 18. szombat

Kinek csillaga van,

öltözzék friss reménybe,

hogy ISTEN LEKE is

cselekszik benne, érte!

Kinek csillaga van,

ámuljon, mert az Ige

testté lett, s boldogan

daloljon Róla szíve!

december 17. péntek

Kinek csillaga van,

legyen maga a béke,

hogy minden dolga itt

békében menjen végbe!

Kinek csillaga van,

legyen felette bátor:

szeressen vakmerőn,

de érte mit se várjon!

december 16. csütörtök

Uram, karácsony jön megint…

TE mindig jót teszel velem:

betölti most is lelkemet

ajándékod, a kegyelem.

Mi mindent kaptam már! De most

hadd adjak én is valamit!

Szerény ajándék ez, tudom,

mégis… legyen e hála itt

Tiéd, hadd áldjam tetteid!

december 15.szerda

Karácsonykor de mélyre szállt:

Emberré lett, hogy így segítsen.

Nézd Betlehem kis jászolát:

Lentről néz fel reánk

– az Isten

december 14. kedd

Vajon a szenteste után

következnek-e szent napok:

szent nappalok, szent éjszakák,

szent élet, megszentelt remény?

Lesz-e ki majd szentebbül él?

december 13.hétfő

Ki fent leggazdagabb volt,

lent Ő lett legszegényebb,

hogy vele gazdagodjunk:

ŐBENNE van az élet.

december 12. vasárnap

Jó, hogy lehet adni

jó, hogy van mit

jó, hogy van kinek,

jó szeretni és szeretve lenni,

jó örülni az örülőkkel,

de a legjobb: fénybe borulni

belül, hol szívbemarkoló

sötét ülte torát

s kiragyogni szemen át,

arcon át,

fénylő szavakon át

a GYERMEK mosolyát.

december 11. szombat

Születésed hitben látom:

szívemben van ez a jászol,

s arany, tömjén, mirha helyett

önmagamat adom Neked

JÉZUSOM, bár elfáradva,

de örökre, nem pár napra.

december 10. péntek

Karácsony… titkot érlelő…

A téli csendnek szárnya nő,

s mint ég öléből hópihe,

hull, hull a szívre az Ige…

Békéje szívtől szívig ér,

s fehér lesz minden, hófehér.

december 9. csütörtök

Ádvent… az út szívünkig ér,

jön már, Akit angyal kísér.

Sietve nyit kaput a hit,

s a MEGVÁLTÓ megérkezik.

december 8. szerda

Ha nem meleg, vagy nem elég

egy gyertyaszál, mely benned ég,

más fényre is nyiss ablakot!

Sok gyertya ég, s egy csillag… ott!

december 7.kedd

Látható lett a Láthatatlan:

emberi testbe öltözött!

Azóta itt jár – száz alakban –

JÉZUS az emberek között,

s győztes a bűnön, elmúláson.

Nemcsak hiszem, de látva látom.

december 6. hétfő

Vigyázzatok, mert eljön Ő,

JÉZUS KRISZTUS A SZENT JÖVŐ!

Már itt van az ajtók előtt,

nem lesz, ki meg nem látja Őt

december 5.vasárnap

Karácsonyt ünnepelni jó…

– De erkölcsi erózió

Zúdul emberre és világra…

Keresztyének! Térdre! Imára!

december 4. szombat

ATYÁM, szent végzésed szerint

karácsonyom lehet megint.

Nem kérdezem: még hány lehet?

Örök ünnep felé megyek,

hol színről-színre láthatok.

Már várnak ott, már várnak ott.

december 3. péntek

Csilló arannyal, drága kővel

nincs ékesítve ez a ház,

mégis, ne rettenj vissza tőle,

ha szénát, pozdorját találsz,

ha nem lehet méltó Tehozzád,

Kinek egek örvendenek.

Lásd, ez vagyok, térj hát be hozzám,

hozd el szívembe fényedet!

december 2. csütörtök

Mint Betlehem, zsúfolt a város,

megszállta tenger idegen.

URAM, szállásra hol találsz most,

nem maradsz-e a hidegen?

Szívem istállójába, amely

szállást csak barmoknak adott,

térjél be hát! Számodra van hely,

találsz egy csendes jászlat ott.

december 1. szerda

Boldog, akiben ÁDVENT

szép váradalma van.

Ki nem vár tőle semmit,

szegény, boldogtalan.

[stextbox id=”info”][/stextbox]

Vélemény, hozzászólás?