Árva Bethlen Kata Női Kör

Az Árva Bethlen Kata Női kör minden hónap második keddjén este fél hattól tartja alkalmait a Kincses Közösségi Házban.

Szeretettel hívogatunk és várunk minden nő testvérünket életkortól függetlenül.

Témáinkat a bibliai tanításokból és történetekből választjuk.

Ebben az évben az 1 Kor.13 fejezet Szeretet parancsolatának a mindennapi életben való helyes alkalmazásáról beszélgetünk Max Lucado Ahogy szeretni érdemes című könyve útmutatása szerint.

Filepné Katika

30/308-7911

filepne-@freemail.hu

 


Ebben az évben február 19-én este tartottuk első alkalmunkat, melynek célja a havi rendszeres találkozásaink időpontjának kiválasztása és feladataink meghatározása volt. Összejöveteleink ezentúl minden hónap második hétfőjén este 6 órakor lesznek – felváltva az északi és az újtelepi templomban.

Örülök, hogy csatlakoztak körünkhöz újabb asszonytestvérek, akik vágyat éreztek arra, hogy ebben a közösségben növekedjenek lelkileg és Istentől kapott képességük szerint szolgáljanak az Úrnak.

Szeretném még hívogatni minden nőtestvérünket, aki eddig nem látogatta alkalmainkat, hogy keressen bennünket, jöjjön közénk, szánja ide idejét és képességét. A mai rohanó világban, dolgozó nőként nehéz időt szakítani ilyen elfoglaltságokra, de merjük elhinni azt, amit a Mai Ige február 21-i igemagyarázatában is olvashatunk: „ahelyett, hogy mentegetőznél amiatt, hogy nincsenek bizonyos készségeid, fedezd fel azokat az ajándékokat, amelyeket Isten neked adott, és állítsd őket munkába Isten országáért!” Tudjuk, hiszen már sokszor megtapasztaltuk, hogy amely erőt és időt Istennek végzett szolgálatra ajánljuk, azt sokszorosan visszaadja nekünk. Ha akár anyagi áldozatot hozunk is, Ő gondoskodik, hogy ne érezzük annak hiányát, azt „tízszeresen” visszaadja nekünk.

Közösségünk lelki épülése, egymás erősítése, jobb megismerése és az együtt, szeretetben eltöltött időn kívül továbbra is feladataink közé soroltuk a következőket:

  • a Biblia- és Énekeskönyvfedők hímzését, könyvjelzők, valamint különböző ajándéktárgyak készítését
  • templomaink tavaszi és őszi nagytakarítását, valamint gondnokainknak segítve a templomkert szépítését
  • a diakóniai csoport mellett a gyülekezet betegeinek látogatását, segítését, a gyülekezeti hírek hozzájuk való eljuttatását
  • március elején – az előző évek hagyományainak megfelelően – a Nők Ökumenikus Világimanapjának megünneplését
  • az elkészített munkáinkból kiállítás és börze rendezését a családi, illetve testi-lelki egészségnapon
  • egy nyári és egy őszi áhítatot
  • egy jótékonysági délután szervezését.

Várjuk minden kedves nőtestvérünket az összejöveteleinkre és az alkalmainkra!

Az Árva Bethlen Kata Női Kör vezérigéjével szeretném gondolataimat zárni, olvasgassuk és fogadjuk szívünkbe ezeket: „Ezért, szeretett testvéreim, legyetek szilárdak, rendíthetetlenek, buzgólkodjatok mindenkor az Úr munkájában, hiszen tudjátok, hogy fáradozásotok nem hiábavaló az Úrban”. (Pál első levele a Korinthusiakhoz, 15. rész 58.)

Kérjük a Jóistent, hogy adjon nekünk ehhez a munkához testi-lelki erőt, tanácsoljon a bölcsességével, és segítsen terveink véghezvitelében.

Filepné Erdelyi Katalin

Vélemény, hozzászólás?