Az összeállt kép

28. nap

„És Mózestől meg valamennyi prófétától kezdve elmagyarázta nekik mindazt, ami az Írásokban róla szólt.” (Lk 24, 27)

 

Sokszor gondoljuk azt, hogy a Biblia ószövetségi részét már fölösleges olvasni, hiszen azóta eljött a Megváltó, és a mózesi törvények rég elavultak és egyébként is, az Ószövetség csak bonyolult történetekkel és haszontalan nemzetségtáblázatokkal van teletűzdelve. Az Újszövetség viszont tele van ígéretekkel, és sokkal érthetőbb is. De ez tévhit, hiszen az Ószövetség nélkül nincs Újszövetség sem, a kettő folytonosságában áll össze a teljes kép Isten ígéreteire és terveire vonatkozóan.

Első ízben, az Ószövetségben Isten kiválasztott népéről beszélünk, akiket mindig valamelyik kijelölt emberével vezetett. Nekik nem a földi boldogság és a jólét volt célul kitűzve, hanem az örök élet reménysége. A ma embere szintén Isten választott népe, akinek ugyan megadatott a földi boldogság, de mégis: az Újszövetség nekünk is az örök életet és az örök boldogságot hirdeti, s ennek elérésére kell törekednünk. Másodszor pedig ugyanúgy Isten kegyelme és szeretete tart életben bennünket ma is, mint őseinket, nem pedig saját érdemeink. („Mert kegyelemből tartattatok meg, hit által és ez nem tőletek van: Isten ajándéka ez.” Ef 2,8) Harmadszor pedig az Ószövetségben is ismerték már a Szabadítóra vonatkozó ígéreteket, aki az Újszövetségben már nem ígéret, mert eljött a Megváltó, aki vérét adta értünk, hogy nekünk is örök életünk legyen.

De az összefüggéseket nemcsak a Bibliában kell felismernünk, hanem a saját életünkben is. Ha az életedben te még nem látod az összképet, gondolj egy szép szőttesre, amelynek a hátoldalán te csak kusza szálakat látsz, de Isten látja az anyag színét, a teljes képet. Míg te sokszor csak rövid távú ígéretekben, egy-egy lépésben gondolkodsz, addig Istened irányítja életed nagy egészét. Mindig tartsd szem előtt, hogy Ő már a teremtésed előtt kigondolta, hogy mi a terve veled, és az egész életutadat tökéletesen ismeri!

Ha legközelebb felmerül benned egy-egy „miért?”, mert te még nem látod a következő szálat, jusson eszedbe, hogy ő már a következő öltésen dolgozik. Gondolod, hogy kerül életed útjába egyetlen kő is hiába?! Hidd el, hogy ha próba, nehézség ér, annak pont ott van a helye az utadban, ahol lennie kell. Isten tudja, hogy miért van szükség ezekre, mert életed minden lépését úgy alakítja, hogy a nagy egészben a javadat szolgálja.

Sárközi Viktória tanár, Badaló

Vélemény, hozzászólás?