Az úrvacsora haszna

46. nap

Ezek pedig kitartóan részt vettek… a kenyér megtörésében…” Ap Csel 2, 42

 Mindannyian szeretetkapcsolatra vágyunk. Mindannyian erre teremtettünk: az Istennel való szeretetkapcsolatra. Jézus szerint ennek a szeretetkapcsolatnak a gyülekezeti közösségben való megélése a benne hívők legfontosabb ismertetőjele (Jn 13:35), mely itt a földön az Úrvacsorában kellene, hogy kicsúcsosodjon. Tudtad, hogy Jézus egy örömlakomát rendelt? Az Ó szövetség idején Isten több ünnepet is rendelt az ő népének, melyek az ún. békeáldozati örömlakomákban, azaz az Úr színe előtt való evés-ivásban csúcsosodtak ki, és óriási örvendezéssel jártak (5Móz 12:6,7; 27:6,7). Minek örültek ennyire? Az izraelitáknak minden nagyobb ünnepen előbb égőáldozatot, majd békeáldozatot kellett bemutatniuk. Az előbbi Isten kiengesztelését szolgálta: ártatlan állatoknak kellett meghalniuk a nép bűne miatt. Az utóbbi különleges volt, hisz ez volt az egyetlen áldozat, amiből az áldozatot hozó és annak családja is ehetett (3Móz 7:11-16;34; a többi áldozat vagy teljesen az Úré volt, vagy csak a papok ehettek belőle). Az ókori keleten az együtt evés a közösségvállalás legmeghittebb kifejezési formája volt. Ma sem hívunk meg akárkit az otthonunkba egy ünnepi vacsorára. Az égőáldozatnak köszönhetően tehát helyreállt a szeretetkapcsolat Isten és az ő népe között, az ezt követő békeáldozati örömlakoma pedig ennek a helyreállt kapcsolatnak a megünneplése volt. Ugyanilyen örömünnepet rendelt Isten az Új szövetségi gyülekezetek számára is az Úrvacsorában, ahol helye van ugyan a bűneink miatti szomorúságnak, hiszen ezért kellett Jézusnak meghalnia, de Ő nem azt akarja, hogy csak emlékezzünk az ő halálára (ld. égőáldozat), hanem hogy együnk is az ő áldozatából (Mt 26:26)! És pontosan ezzel jelzi, hogy ő egy békeáldozati örömlakomának szánta az Úrvacsorát. Ez pedig azt jelenti, hogy a hangsúly az örömön, az Isten előtti ünneplésen kell, hogy legyen. Minden okunk megvan az örömre, hiszen Jézus halálának köszönhetően a legmeghittebb szeretetkapcsolatban lehetünk Istennel! Gyere és ünnepelj velünk most vasárnap!

 Suhai György

Vélemény, hozzászólás?