Mit jelent nekem az ige és az imaközösség?

Az imaközösségnek nagy hatóereje van. Aki nem vágyik közösségre, az lassan elmagányosodik, és nem lesz Jézus Krisztusnak alkalmas eszköze. Több helyen is olvassuk az igében: Pál apostol mennyire vágyott egy-egy gyülekezetet meglátogatni. Mostanában olvastuk a Róma 1,10-12-őt: „hogy együtt bátorodjunk meg köztetek egymás hite által, a tiétek által, meg az enyém által.”

Olvasd tovább Mit jelent nekem az ige és az imaközösség?

IDŐSGONDOZÁS A BUDAI GYÜLEKEZETBEN

A Berekfürdőn megrendezésre került  „BECSÜLD MEG…” Innovatív megoldások az idős testvérek segítésében című konferencián hallhattunk a Budai gyülekezetben folyó példaértékű diakóniai munkáról. 

Olvasd tovább IDŐSGONDOZÁS A BUDAI GYÜLEKEZETBEN

A családlátogatás

mint gyülekezetépítésünk egyik alapköve 

Tudatosan használom ezt a kifejezést, hogy egyik alapkő, hiszen sok más is van, az igehirdetés, a tanítás, bibliaórák, különböző körök szervezése. De kétségtelenül igaz az is, hogy a családlátogatás is gyülekezet-építésünk egyik fontos eszköze lehet.

Olvasd tovább A családlátogatás

Unom már!

Mikor Jézus figyelte, hogy ki mennyit dob a perselybe, számára többet ért a szegény asszony két fillérje, mint a gazdagok nagy adománya. Mert az szívből történt, nem nyögvenyelősen. Tudsz adni bármidből tiszta szívvel legalább két fillért, hogy a családodból, utcádból megmeneküljön bárki?

Olvasd tovább Unom már!

Az önkéntesség

Manapság Magyarországon nagyon sokat hallunk az önkéntességről. 2011 ennek a témának a jegyében telt el, és állandóan szembejöttek ezek a szavak, a lehetőségek. De mit is jelent valójában?

Olvasd tovább Az önkéntesség

A keresztségről

Az egyháztörténelem folytán újra és újra előjön a kérdés a keresztségről, annak módjáról és alkalmazásáról. Sokan kérdezik, vajon helyes-e az egyház mai gyakorlata, és itt főképpen arra gondolnak, hogy mikor, vagy milyen feltételekkel kell részesíteni valakit ebben a sákramentumban. Sok szempontból lehet megközelíteni a kérdést

Olvasd tovább A keresztségről

Szükség van-e új reformációra?

Hálásak vagyunk Istennek, hogy egyházunkat megáldotta reformátorokkal, megújulási mozgalmakkal, ébredésekkel, ugyanakkor hiszünk abban, hogy Isten népének újra és újra kérni kell: a mi időnkben, rajtunk és általunk cselekedje meg akaratát, gyűjtse össze választottait, újítson meg. Kezdje rajtunk. Cselekedjen általunk.

Olvasd tovább Szükség van-e új reformációra?

A jól forgolódó presbiter

A jól forgolódó presbiterek kettős tisztességre méltattassanak, főképpen akik a beszédben és tanításban fáradoznak. (I.Tim.5:17.)1

...a presbiter Krisztus követe, Jézus gyülekezetének képviselője. Krisztusért járván tehát követségben, mintha Isten kérne mi általunk: Krisztusért kérünk, béküljetek meg az Istennel. (II.Kor.5:20.)1 ...


Olvasd tovább A jól forgolódó presbiter

Kis gyülekezetek nagy lehetősége

Összefogás. A Szentírásban több példáját látjuk negatív (Bábel tornya) és pozitív értelemben is... Nehémiás kora bizonyos értelemben visszatükröződik mai gyülekezeti életünkben. Egy lelki fogságbavitel korát éljük, ahol a megmaradt maroknyi nép (gyülekezetek) sokszor reménytelenül, kétségbeesetten tekintenek a jövő felé... De álmok, tervek itt is születtek. Egyik ötlet jött a másik után.

Olvasd tovább Kis gyülekezetek nagy lehetősége

Az ima ereje a munka világában

Tény, hogy mindennapjaink jelentős részét a munkahelyünkön töltjük. Így a munka és a fizetés nagyban meghatározza életminőségünket. Ezáltal annak – ha akarjuk, ha nem –, kiemelt szerepe van az életünkben... Írásomban leginkább arra keresem a választ, hogy milyen a hatása, van-e hatása az imádságnak a munkahelyteremtésre.

Olvasd tovább Az ima ereje a munka világában