kategória : Léleképítő írások

Isten jobban tudja

  “Három szó csillapítja a szorongást és aggodalmat, amit a mindennapi életünk bizonyos helyzeteiben sokszor érezhetünk: ISTEN JOBBAN TUDJA. Csak Isten jelenlétében találhatjuk meg azt a békességet és örömöt, amire vágyunk.” Joyce Meyer Éppen ezért: “Minden utadban gondolj Őreá, és Ő egyengetni fogja ösvényeidet.” Példabeszédek 3:6  

Olvasd tovább

Az első ajtó

A kívül-állók megszólítása 5 ajtóval szeretném megismertetni a kedves olvasókat, amelyeket lelki fejlődésünk során a gyülekezetben átlépünk, át kell lépnünk. Talán nem is gondolnánk, hány ember számára nem is olyan természetes, hogy átlépi a templom ajtajának küszöbét. Pedig az ajtó elválaszt. Van kint és bent. Van, aki kívül áll, s van, aki már bentről szemlél […]

Olvasd tovább

Az ébredés jelei

A kelet-magyarországi evangéliumi munka egyre inkább kiszélesedett. Szabolcs, Szatmár megye kitárta kapuit a magyar népi megújulás előtt. Százakat mozgató körzeti konferenciákat tartottak nagyobb falusi és városi központokban. A mátészalkai gyülekezet is nem egyszer volt gazdája az ilyen egész vidékeket megmozgató konferenciáknak. Nemcsak hitrejutott lelkipásztorok, hanem egyszerű falusi emberek is beszámoltak nagy hitbeli élményükről: a Jézus […]

Olvasd tovább

Új élet a halál küszöbén

A negyvenes évek ébredési hullámai a mátészalkai református gyülekezetet is elérték. A vidéki város egyszerűbb embereit, szegény paraszti rétegeit hatotta át az Isten élő beszéde. A Gondviselő úgy rendezte, hogy a gyülekezet lelkipásztora, dr. Kincses Endre sem ellenségesen vagy közömbösen viszonyult az ébredés munkájához, hanem felismerte annak építő erejét, és betagolta a közösségi életformát a […]

Olvasd tovább

A KIRÁLY ELEDELE

A Dániel projekt igehírdetéssorozat 2. része Az elmúlt vasárnapon Dániel életpéldáján keresztül kezdtük el megvizsgálni, hogy egy idegen környezetben hogyan maradhatunk meg a hitben. Nagy kérdése ez a külföldön dolgozó, vagy letelepedett honfitársainknak, a külhoni magyarságnak Kárpátalján és Erdélyben. Kérdésünk ez akkor is, ha gyermekünk felkerül a nagyvárosba, s kikerülve látókörünkből féltjük az őt körülvevő […]

Olvasd tovább

Vegyétek fel!

Van egy történet két fiatal testvérről, akiket báránylopáson értek. Akkoriban a büntetés az volt, hogy a rablók homlokára bélyeget sütöttek (ST – sheep thief : báránytolvaj). Ennek eredményeképpen, az egyik testvér elköltözött a faluból és élete hátralevő részében egyik helyről a másikra ment, szégyenteljesen megjelölve. A másik testvér ott maradt a faluban, és kárpótlást adott az ellopott bárányokért, és jó barátságba […]

Olvasd tovább

Hogyan tud segíteni az Egyház a gyászban, halottak napján?

Amikor Krisztus barátja, Lázár meghalt, akkor a gyászoló testvérek Krisztus szemére vetették: „Hol voltál? Ha itt lettél volna, nem halt volna meg!” Krisztus nem védi meg az Istent, nem kéri ki magának, nem mondja: „ez a bűnösök sorsa” – hanem megrendül és sír. Siratja Lázárt, a gyászoló nővéreket, s tulajdonképpen minket is. Bloom atya szerint […]

Olvasd tovább

Hihetetlen!

“Lukács evangéliuma mindjárt az első történetben élére állítja a hit kérdését.  Zakariásról és Erzsébetről azt mondja, hogy igazak voltak az Úr előtt.  Ezzel kezdődik a történet – a végére pedig az egyik elnémul hitetlensége miatt, a másik beszél, de sejtelme sincs annak értelméről, ami történt. Nem az a hihetetlen, hogy gyermeke születik az idősödő embereknek, […]

Olvasd tovább

AKADÁLY VAGY LEHETŐSÉG?

Ha sziklát nem tudod elmozdítani vagy áttörni, használd arra, hogy fölé emelkedj! Változtasd az akadályt lépcsővé! A közeli erdőben különleges fát fedeztem föl: az egyik lucfenyő egy hatalmas szikladarabot körülölelve nőtt ki a földből. Úgy ült ott kőszékén, mint egy óriás. Barna törzse köpenyként vette körül a sziklát. Könnyed mosollyal, hanyagul tornyosult ellenfele fölé mint […]

Olvasd tovább

Mindig van remény

A második világháború végén egy amerikai tengeralattjáró tért vissza a Virginia állambeli Newport News kikötőjébe, hogy ott állomásozzon. Ahogy a kikötőbe ért, valami szörnyű dolog történt, és a tengeralattjáró elkezdett süllyedni. A partiőrséget rögtön kiküldték, hogy mentsék a személyzetet…

Olvasd tovább

Halleluja = Dicsérjétek az Urat!

A dicséret a Bibliában központi helyen áll, nagyon fontos szerepet játszott a korabeli emberek kegyességi gyakorlatában. Isten az embert azért teremtette, hogy az teljes lényével dicsérje Őt, és az egész teremtett világnak is ez a rendeltetése. Miért jó nekünk Istent dicsérni? Ha Isten tulajdonságait, csodáit és tetteit felemlegetjük, akkor egyre jobban megértjük, kicsoda Ő. Amikor […]

Olvasd tovább

Gyökössy Endre: Recept

“– Igehirdetésének egyik mondata hozott ide. – Örülök, hogy eljött, foglaljon helyet, s mondja el, mi volt az a mondat. – A félretett, az összegyűjtött harag felgyülemlik, és – azt hiszem, így hangsúlyozta – gyűlölet lesz belőle, s azt öli, aki gyűlöl, lassan, de biztosan. – Ugye Pál apostolt idézte: a nap le ne menjen […]

Olvasd tovább

Jézus veled akar lenni

A Vőlegény azért jön a menyasszonyhoz  hogy vele eggyé legyen. Úgy jön, mint aki birtokba akar venni téged. Azért jön, hogy betöltse életedet. Azt akarja, hogy amint a kenyér és a bor táplálja testedet, úgy tápláljon ő is téged. Eggyé kíván veled lenni. Éppen abban botránkoztak meg a zsidó vezetők, amikor így szólt, hogy az én […]

Olvasd tovább

Immánuel, velünk az Isten

„Ha Isten velünk, ki lehet ellenünk?” Évekig abban a tévhitben éltem, hogy Isten ellenem van. Úgy képzeltem el Őt, mint aki csak arra vár, mikor hibázom, hogy végre dühödten lesújtson rám. Végre megértettem: Isten azt akarja, hogy élvezzem a feltétlen szeretetében rejlő békességet, és többé ne a törvényeskedéssel járó félelem uralja az életemet. … A […]

Olvasd tovább