Csoda, ami meggyőz

15. nap

“Láttam az Urat!” János 20,18b

1961. április 12-én, a reggeli órákban az emberiség történelmének egyik nagy álma teljesedett be. Jurij Alekszejevics Gagarin, szovjet űrhajós, elsőként indult Föld körüli útjára a világűrbe. A repülést követő konferencián a következőket nyilatkozta: „Berepültem az eget. De Istent nem láttam ott!” Nagy tévedés áldozatává vált ez a sokak által hősként tisztelt ember. A realitás (hiszem, ha látom) embere, mint Tamás. De csak a szemünk és értelmünk által felfogott dolgok léteznek? Ha például egy siket ember operába megy, nem hallja az ott elhangzott műveket, mivel nem működik az érzékszerve. Istent is csak a hit érzékszervével láthatjuk meg, ismerhetjük meg.

Mária sokáig nem ismeri fel a hozzá beszélő feltámadt Jézust. Csak kesereg és panaszkodik, saját problémája körül forog – vigasztalhatatlan, tántoríthatatlan. Lehet, hogy téged is ez akadályoz a melletted álló, téged megszólító Úr felismerésében? Mária bánata örömre fordult miután Jézus néven szólítja. Most téged szólít neveden, hogy segítségedre legyen, igazi fordulatot vegyen az életed. Elgyengült a hited? Célt vesztett az életed? Terhelnek a bűnök? Erőt vesz rajtad a csüggedés és a szomorúság? Nem látod a kiutat? – A feltámadt Jézus segítségedre siet: elveszi a halálfélelmed, megbocsájtja a múltad, meggyógyít a betegségből, erőt ad az erőtlenségben, új célt és értelmet ad az életednek, melletted áll a mindennapok küzdelmeiben. – Ha ezeket megtapasztalod, akkor Máriával együtt mondhatod: „Láttam az Urat!” Istent ne a csillagok között keresd, hanem életed konkrét eseményeiben.

Mária a sírnál kereste Jézust, és végül megtalálta. Te hol keresed Őt? Keresed Őt? – Megtalálhatod a gyülekezeti alkalmakon, a magános Bibliaolvasásban, csendes imádságban. Megszólal ma az istentiszteleten. Ott leszel, hogy meghalld Őt? Lehetőséget adsz Neki arra, hogy megszólítson, hogy munkálkodjon benned? – Ha még nem is hiszel igazán a feltámadt és élő Krisztusban, engedd, hogy Ő maga győzzön meg szeretetéről és hatalmáról!

Homoki Tibor

 

 

Vélemény, hozzászólás?