Csodára várva!

1. nap

“A hét első napján, korán reggel, amikor még sötét volt, a magdalai Mária odament a sírhoz, és látta, hogy a kő el van hengerítve a sírbolt elől.” János 20,1

Az ember nem szeret várni. Felgyorsult világunkban az időt tartják a legdrágább kincsnek, mivel az elmulasztott idő visszaadhatatlan. Mégis az élet – halál, üdvösség – kárhozat kérdésében a legtöbb ember kivár; vár valami csodát, ami majd rendezi a rendezetlent, feltárja az ismeretlent, és egy életen át megpróbálja úgy elütni az időt, míg szívében-lelkében vár valami csodára, elméjével állandóan elfoglalttá teszi magát, és mondogatja: NINCS IDŐM. Sajnos sokan ezt el is hiszik. Így sem a földiekre, sem a mennyeiekre nincs idejük. Mindent elmulasztva vesztesen hullnak majd a porba!

„…a magdalai Mária korán reggel, amikor még sötétség volt odament a sírhoz…”

Gondolkodott, döntést hozott, cselekedett. Elindult még sötétben, így lett az első, aki csodát látott a feltámadás hajnalán.

Győzött a csüggedésén, szomorúságán, a „Minden hiába!” nyomasztó gondolatán. Elindult Jézus felé, közben az Atya már cselekedett, a kő már nincs a sír száján, ő csodát látott.

A ma élő embernek is legyőzve sötétséget, csüggedést, az „úgysem sikerül” visszatartó gondolatot, el kell indulni a keresztyén gyülekezet felé, a templom felé, az írott és hirdetett Ige felé, hogy csoda történjen! Sötétségből világosság, csüggedésből reménység, kudarcból győzelem! Jézus a győztes, feltámadt a halálból, csoda történt! Rajtad is a feltámadás csodája segíthet, mert a feltámadásba vetett hit ad értelmet a jelennek, és nyitja meg az üdvösség kapuját.

Számomra is csoda, hogy hitetlenből hívő lettem. Csoda, hogy a kifosztott egyház újra adni tud. Csoda, hogy az ateizmus volt katedráján ma Jézust hirdetik. (pl. Nagyberegi Ref. Liceum)

„Közeledjetek az Istenhez, és ő közeledni fog hozzátok.” (Jakab 4,8) Csodára tétlenül várni lehet, de jobb érdeklődni, keresni, zörgetni, kérni, és így a feltámadás csodájának részesévé lenni. Minél hamarabb, fiatalon, még ma, amíg el nem jönnek a „nem szeretem idők”. Közeledj, és érj el a célba mától kezdve ötven napon át, mert a Lélek téged is újjá kíván szülni.

Engedelmeskedj az Istennek!

Zán Fábián Sándor, a Kárpátaljai Református Egyház püspöke (Mezővári)

Túrmezei Erzsébet:

Húsvét után

HÚSVÉT ELŐTT… nehéz, szomorú léptek.
Húsvét előtt… zokogó, bús miértek.
Húsvét előtt… ajtók, kemények, zártak.
Húsvét előtt… arcok, fakóra váltak.
Húsvét előtt… szívek, üres-szegények.
Húsvét előtt… kihamvadott remények.
Húsvét előtt… egy nagy „Minden hiába!”
Bús eltemetkezés az éjszakába.

De húsvét lett! Feltámadott a Mester!
HÚSVÉT UTÁN… el a gyásszal, könnyekkel!
Húsvét után… futni a hírrel frissen!
Húsvét után… már nem kérdezni mit sem!
Húsvét után… új cél és új sietség!
Jézus él! Nincs út, mely messze esnék!
Húsvét után… erő, diadal, élet!

Csak azokért sírjunk húsvéti könnyet,
Akik még mindig húsvét előtt élnek.

Vélemény, hozzászólás?