Ébreszt (Ő)

  • Post category:Nagyvilág

Ez volt a vezérgondolata annak a kerületi református utcai evangelizációs sorozatnak, amely a Presbiteri Szövetség által került megszervezésre május 28. és június 2. között. Hat gyülekezet biztosított helyszínt (Nagybereg, Nevetlenfalu, Gut, Tiszaújlak, Nagydobrony, Beregrákos) Isten ébresztő igéje számára.

ebreszto

Minden nap más-más gyülekezetből érkeztek presbiterek, gyülekezeti munkatársak, akik a helybéli presbiterekkel együtt látogattak, és hívogattak az esti alkalomra.
Három dolog jellemezte az evangelizációt:
1)énekszolgálat,
2)bizonyságtétel Jézus szabadításáról,
3) Isten örömüzenetének a hirdetése a templom falain kívül. Hogy miért a templom falin kívül? Ezt a kérdést sokan feltették. A válasz egyszerű: azért, hogy azok is meghallják Isten szabadító igéjét, akik soha nem lépik át templomaink küszöbét.
A Királyok első könyve 12,24-ben van egy ige, amely így hangzik: „Éntőlem lett e dolog…” Hogy ez mennyire így volt, azt az bizonyítja, hogy a 6 helyszínen összesen majd 4000 ember vett részt az alkalmakon. Ezek közül az emberek közül voltak sokan, akik úgy döntöttek, hogy Jézussal kívánják tovább élni életük hátralévő idejét, és majd ezután Vele lenni az örökkévalóságban. A célja ez volt az alkalmaknak: Jézus ébressze az embereket, és mentse az örök kárhozattól az örök életre. Áldja meg az Úr mindazoknak az életét, akik ezeken az alkalmakon meghozták életük legjobb döntését, hogy ezután Vele akarják folytatni életüket.
A Presbiteri Szövetség tervei között szerepel a következő évben szintén 6 gyülekezetben létrehozni hasonló utcai evangelizációt, segítve ezzel presbitereink és lelkipásztoraink munkáját. Imádkozzunk már most ezért!
Kedves Testvérek! Megért minden erőfeszítést az, hogy láttunk kemény szíveket meglágyulni, 12 éves gyereket és 73 éves nyugdíjast jönni Jézushoz. Csordultig van szívünk pohara örömmel.
Szeretném megköszönni mindazoknak a szolgálatát, akik hirdették Isten igéjét, akik bizonyságot tettek az Ő szabadításáról, akik énekszóval dicsérték Őt, akik a falumisszióban, hívogatásban vettek részt, és akik imádságban hordozták ennek az alkalomnak a megvalósulását. Végül, de nem utolsó sorban szeretnék köszönetet mondani mindazoknak, akik a technikai részt biztosították, azt hogy tiszta és érthető hangon eljusson az örömüzenet a hallgatósághoz. Isten szeretete, gondviselése kísérje mindnyájuk életét!
Az áldásokban gazdag napokért legyen egyedül Istené a dicsőség!
Gyurkó Miklós,
a KRE Presbiteri Szövetségének elnöke

Forrás: reformatus.com.ua

Vélemény, hozzászólás?