Elvettetik gyalázatban, feltámasztatik dicsőségben…

Kis darab szenet tartok a kezemben. Fénytelen, piszkos és jelentéktelen. És most… figyeljetek ide ti mind, a tudomány hitetlenjei, akik azt mondjátok, hogy a feltámadás nem lehetséges!

Nézzetek erre a széndarabra az egyik kezemben, és erre a ragyogó gyémántra a másikban. Magatok mondjátok – és jól tudjátok -, hogy ugyanabból az anyagból van mind a kettő, a kőszén és a gyémánt. A kőszén nem egyéb, mint a szén a maga alacsonyságában, és a gyémánt nem egyéb, mint a szén a maga dicsőségében. Micsoda különbség van a kétféle szén között! Az egyik alakjában fekete, fény és szépség nélkül. A másik alakjában fénylik, ragyog, szikrázik a napfényben, mint csillag az égen. Ha a természet is gyémánttá tudja változtatni a szenet, azt gondoljátok, hogy Isten nem tud sokkal nagyobbakat cselekedni?

– „Elvettetik gyalázatban, feltámasztatik dicsőségben!” (1Kor 15,43)

(Forrás: Igehirdető XX. évf. 2009. április 167. old.)

Forrás: http://www.tirek.hu/

Vélemény, hozzászólás?