„És igyekezék Jézust látni, ki az…”

(Lukács 19:3)

Karácsony felé közeledünk. Ilyenkor átgondoljuk feladatainkat, és fölgyorsulnak az események. Takarítás a házban, azon töprengve, hogy mivel kedveskedjünk szeretteinknek, kik látogatnak hozzánk és hová fogunk beköszönni jókívánsággal. Ünnep előtt időhiánnyal küszködünk, többet dolgozunk, mint máskor. Sokan gondolkoznak így: Itt és most kit érdekel Jézus? Hallani se kívánunk Istenről, hanem inkább menekülnek Tőle.

Zákeus története rendkívüli, mert ő itt és most Jézust kívánja látni. A neve azt jelenti, hogy tiszta. A társadalmi helyzete is kiváló, mai szóval, rendkívül jól szituált főember. Nélkülözhetetlen és fontos Jerikóban. Emberi sorsok függenek tőle. Legalább is látszatra tisztelettel hajlongnak neki. Ismeri az egész város, sőt azon túl is. – Mai korszakunkban egyik legfontosabb dolog a hírverés. Reklámozzák azt a könyvet, amelyet milliók olvasnak, azt a lemezt, amelyet milliók hallgatnak. Az a legfontosabb, hogy rátették az internetre.

Jerikóban egész város, sőt azon túl is emlegetik a nevét. Olyan férfiú, aki nem hajlott hátú, reszketős öreg, aki mindent elfelejt, és értetlenül bámulja a semmit. Zákeus makkegészséges, fut, mint a villám és egyetlen ugrással az eperfán terem. Határozott jellem, mert amit okosan kiszámított, azt véghezviszi. Némelyeknek fogalma sincs arról, hogy Jézus Jerikóba érkezett, de ő jól tájékozott, és pontosan fölméri helyzetét: a Mester ennek az eperfának közelében fog elhaladni. Mindenáron Őt akarja látni.

A fővámszedő már sok mindent látott. Gazdag társai dicsekedve ültették a dúsan terített asztal mellé. Vitatkozott a filozófusokkal. Tekintélyes rabbik oktatását hallgatta. Megállt a bálvány szobrok előtt, mert érdekelte a titokzatos vallás. Tekercset olvasott. Bizonyára eljutott Jeruzsálembe is, ahol elbűvölték az óriási templom faragott kövei. Lehet, hogy a világ közepén, Rómában is sétált, márvánnyal kirakott utcákon. Lélegzete is elállott a díszes épületeken, és Tibérius császár óriási hivalkodó palotáján. Hazafelé kocsizva elfordult a lerongyolódott, kiaszott koldusoktól, utálta az út szélén nyögő betegeket. Sajnálkozás nélkül parancsolta szolgáinak, hogy kiszedjék a pénzt az áldozat összeszorított markából. Mindent megnyert, amire vágyott, mégis hiányérzete maradt. Ezért kívánta Jézust látni. – Igaza volt, mert életünk legnagyobb pillanata Istennel találkozni. Nélküle soha nem lehetsz boldog, se megelégedett, sem megnyugodott lélek.

A fővámszedő életének ez volt a legfontosabb, legdöntőbb pillanata, amikor a földre szállott, emberré lett Istennel, kényelmetlen helyzetben ugyan, de itt és most Vele találkozott.

Jót és rosszat hallott Jézusról. Azt terjesztették Róla, hogy betegeket gyógyított, bűnösöknek megbocsátott, halottakat támasztott fel, és valami különös, mindent legyőző hatalom sugárzik belőle. Ellenségei azzal mocskolták, hogy ördög lakik benne, mert a szegényekkel és a bűnösökkel barátkozik.

Zákeus bűnösnek és nyugtalannak érezte magát. Csalásai miatt olyan volt, mintha férgek rágták volna. Nyugtalanította a lelkiismeret, szeretett volna szabadon repülni, mint a madár, de valami visszahúzta a keserves földre.

Rendkívüli eset, hogy Jézust akarta látni. Miért? A rendkívüli választ a Bibliánkban olvashatjuk: azért igyekezett Jézushoz, mert a Szentlélek kényszerítette. Rádöbbent, hogy életünkben egy a legszükségesebb, a legfontosabb, hogy először keressük Istennek országát.

Rendkívüli eset, amikor egy gazdag ember mindennek hátat fordít, időt szakít, és csak Jézusra vágyik. De még ennél is nagyobb csoda, hogy az Úr is találkozni akar Zákeussal. Csak ezért született istállóban, csak ezért járta Palesztina rögös, veszélyes útjait, csak ezért vállalta magára a bűneinkkel megrakott keresztfát, csak ezért támadt föl a halálból, csak azért van közöttünk, csak azért mondja az írott és hirdetett Ige, a Biblia és a prédikáció, csak azért lehet advent, hogy Isten megszólítson bennünket. – Itt állok előtted, téged kereslek, és ma nékem a te házadban kell maradnom.

Rendkívüli eset, hogy karácsonykor Krisztus megszületett, és csodálatos, ha most Vele találkozol. Adventben Jézust keressük, adventben Jézus keres téged.

Isten Egyszülött Fia megszólítja Zákeust. Ismeri őt, ahogy engem, is téged is, a szíved legmélyét, legtitkosabb gondolataidat is. Megszólít és kéri, kívánja, hogy a te házadnál, a te szívedben maradhasson.

Ekkor újra csoda történik, mert aki Jézussal találkozott, megvallja bűneit, visszaadja, amit ellopott, bocsánatot kér attól, akit megbántott… megtelik a szíve örömmel. – Uram befogadlak Téged, köszönöm, hogy befogadtál engem! A szívem csordulásig megtelt a bűnbocsánat örömével.

Adventben, karácsony ünnepén fogadd el az Isten Fiát, Aki megváltott bennünket! Hidd el, hogy Krisztus a kezdet és a vég, volt, van és lesz örökké, és aki Benne hisz, ha meghal is él.

Modern, szétszakadozott, agyonhajszolt világunkban rendkívüli eset történik, amikor valaki, úgy, mint Zákeus, szívébe zárja Jézust!

Ámen.

Fony, 2011.III. Advent 
Bojtor István 
református lelkipásztor

Vélemény, hozzászólás?