Gondolatok

  • Post category:Idézetek

“… semmi kétségünk nincs afelől, hogy Jézus minekünk Krisztusunk, azaz Megváltónk, s hogy amint Ő általa nyerjük el bűneink bocsánatát és megszenteltetésünket, ugyanúgy Ő általa részesülünk az üdvösségben is;”
Kálvin

 ________________________________________

“Az együtt érző ember összegyűjti saját készletét békéből, bizalomból, kreativitásból, izgalomból és leleményességből, aztán nagylelkűen megosztja másokkal, bátorításul. “

 

 ________________________________________

Uram, taníts meg arra, hogy akaratodat cselekedjem, taníts meg arra, hogy illendőn és alázatosan járjak-keljek előtted, mert te vagy az én bölcsességem, te valóságosan ismersz engem, ismertél, mielőtt a világ világ lett, s mielőtt én világra születtem.

Kempis Tamás

________________________________________

Én csak egyedül Isten Igéjét hírdettem, arról írtam tanítottam. Mást nem tettem, de az Ige cselekedte, hogy míg én aludtam, vagy Philipp Melancton és Amsdorf barátommal a jó wittenbergi sört ittam, a pápaság annyira meggyengült, hogy azt nem tudta volna előidézni soha egyetlen császárság vagy fejedelemség sem. Én nem tettem semmit, az Ige volt az, amely hatott és cselekedett.

Luther Márton

________________________________________

Van egy zsidó közmondás: ember emberrel találkozik, de a hegy heggyel nem. Ezt a zsidók úgy értik: amíg az ember olyan nagy, mint egy hegy, addig nincs találkozás – csak akkor van, ha kicsi vagyok. S akkor vagyunk a legnagyobban, amikor letérdelünk.

Visky Ferenc

________________________________________

A félelemről

Akinek szokásává vált, hogy lelkiismeretével, a Bibliájával és Istenével beszélgessen, az az egész világmindenséggel, sőt még az ördög világával is szembenézhet a legkisebb félelem nélkül.

Spurgeon

________________________________________

A nem látó szemek gyógyíthatók, de azokon nem lehet segíteni, amelyek nem akarnak látni.

John Ortberg

________________________________________

“Igen, a mi emberi mivoltunk földből való edény. Miben különbözünk akkor mi, keresztyének más edényektől?
Nem a mi edényünk anyaga különbözik, hanem a tartalma. Az egyetlen, ami megkülönböztet bennünket: a bensőben elhelyezett kincs csodája.”


Watchman Nee

________________________________________

Tehát saját bajaink serkentenek bennünket Isten javainak megvizsgálására. Nem is kívánunk addig komolyan hozzá térni, míg önmagunkkal nem kezdünk elégedetlenkedni.

Kálvin János


________________________________________

„Meg kell látnom, hogy e világon mindennél nagyobb az én bűnöm, hogy megérezhessem, hogy még ennél is ezerszer nagyobb a kegyelem.”

Ravasz László

________________________________________

“Nem arra hivattam el, hogy sikeres, hanem hogy uramhoz hű legyek.”

Calcuttai Teréz

________________________________________

 

“Jobb megmetszve lenni, hogy növekedjünk, mint levágattatni, hogy égjünk.”

John Trapp

________________________________________

“Hiszem, hogy Isten mindenből, még a legrosszabból is jót tud és akar kihozni. Hiszem, hogy Isten minden bajban annyi ellenálló erőt ad, amennyire szükségünk van. De sohasem adja előre, hogy bizalmunkat ne önmagunkba vessük, hanem egyedül Őbelé. Hiszem, hogy vétkeink és tévedéseink sem hiábavalóak, s hogy Istennek azokkal sincs nehezebb dolga, mint vélt jócselekedeteinkkel.”

Dietrich Bonhoeffer vértanú lelkipásztor

________________________________________

Van egy zsidó közmondás: ember emberrel találkozik, de a hegy heggyel nem. Ezt a zsidók úgy értik: amíg az ember olyan nagy, mint egy hegy, addig nincs találkozás – csak akkor van, ha kicsi vagyok. S akkor vagyunk a legnagyobban, amikor letérdelünk.

Visky Ferenc

________________________________________

Bálák abban téved,hogy azt hiszi, meg lehet vásárolni Istent. Mi már tudjuk, hogy Isten vásárolt meg minket. Hisz Krisztus “nem aranyon és ezüstön, hanem az Ő drága vérén váltott meg és tett a maga tulajdonává”. Az a mi legnagyobb vigasztalásunk, hogy “akár élünk, akár halunk, az Úréi vagyunk”. Ezt a vigasztalást még nem ismerte Bálák. Áldozata, amit bemutatott, nem az Úr áldozatára válaszadó hálaáldozat volt, hanem silány kísérlet Isten befolyásolására. Ezért maradt meghallgatás nélkül a kívánsága. Ezért maradt eredménytelen istentisztelete. Ez az oka sokszor a mi szívünk békétlenségének is.

Csiha Kálmán református püspök

________________________________________

Hányszor metszi le Isten, a szőlőskert Ura éles késsel azokat a hajtásokat, amelyekre legbüszkébbek voltunk, amelyeket életünk legdrágább eredményeinek tartottunk. Senki sem tudja, miért volt e pusztítás, csak a Gazda. Ő tudja, hogy minden venyigén ott marad az az ág, amely az igazi gyümölcsöt fogja teremni.

Ravasz László, református püspök

________________________________________

Isten nem sújt kettős teherrel, de ha mégis megteszi, kettős erővel ruház fel.

Ravasz László, református püspök

________________________________________

Istennek szeretete kiválasztott téged még a világ teremtése előtt, nem azért, mintha különb lennél mint más, hanem azért, mert megkönyörült rajtad s felvett a földről, mint egy kavicsot, hogy ékkővé formáljon s beleillesszen az ő koronájába.

Ravasz László református püspök

________________________________________

Mikor a parányi vasporszem egyszer csak valami fájó nosztalgiát kezd érezni, mikor hősies elhatározással útra kel, tolongó társain átbukdácsol, nála tízszer nagyobb akadályokat legyőz: mit tudja ő, hogy nem ő vágyott, akart, kezdett, hanem a delej vonzotta őt magához? De ha beleütődik, reátapad a delejpatkóra, megtelik magnetikus erejével s belőle is kezd áradni ez a titokzatos erő: akkor megtudja, hogy nem ő ment, hanem vitetett: mint ahogyan a hívő is ilyen vallást tesz Krisztusnak: nem én mentem hozzád, te kerestél engem s azért találtalak meg…

Ravasz László református püspök

________________________________________

A Biblia olyan, mint a visszhang: fal kell hozzá, ami visszaverje, s csak akkor születik meg. Kérdések kellenek, hogy feleletért az Íráshoz forduljunk, szomjúságok, hogy ott keressünk csillapodást, fájdalmak, hogy ott vigasztalást leljünk.
Ne bámulni és kritizálni menjünk a Biblia királyi palotájába, hanem menjünk,
hogy megtaláljuk a Királyt és nyerjünk kegyelemet Tőle.

Ravasz László református püspök

________________________________________

 

 

“Mi megszokhatunk mindent, de Isten nem fogja megszokni azt,
hogy az ember ne legyen az Ő gyermeke, s a világ ne legyen az Ő világa.”

Ravasz László református püspök

Vélemény, hozzászólás?