Gyülekezetépítő evangélizáció

Az evangelizáció a köztudatban a megtérést, hitet ébresztést jelenti olyan emberek között, akik még nem jutottak el a Szentháromság Istennel való személyes kapcsolatra.

Az evangelizáció, az evangélium, örömhír terjesztését jelentette az apostoli korban, amely szinte szerves eszköze volt Isten missziójának. Az evangelizáció lehet sokrétű, sokszínű. Függ az evangelizátor személyiségétől. Keresztelő János rövid veretes, kemény prédikációi a megtérést az útkészítést munkálták, annak, aki utána jön és szeretetével kopogtat a szívek ajtaján. Az evangelizáció célja a megtérés. Nem erőszakosan, nem manipulatívan, nem nyomás alá helyezve a hallgatóságot. Azonban röviden, tömören összefoglalva, direktbe elmondva az evangélium üzenetét, hordozva azt a mentő szeretetet, amellyel Jézus is viseltetett hallgatósága iránt.

Nagyon fontos szempont az evangelizáció helye, témája és az evangelizátor személye, ill. az evangelizáción énekelt énekek.

Hely: Az evangelizáció helye általában a templom vagy gyülekezeti terem. Mivel az evangelizáció elsődleges célja azon az emberek, akik még nem ismerik, vagy még nem jutottak el a Szentháromság Istennel való személyes kapcsolatra (Jézus Krisztus által, aki egyedüli út hozzá), így a helyszín megválasztása nagyon fontos és hangsúlyos. Ezek az emberek nem biztos, hogy átlépik a templom küszöbét, hogy jól és biztonságban érzik magukat a számukra ismeretlen szakrális világban. A helyszín lehet egy szabad tér, park, focipálya, tornaterem, utca. A szervezők kreativitására és a hely adottságaira van bízva. Ha mégsem lehetséges ez a megoldás, akkor érdemes meghívókat gyártani, plakátokat kitenni és személyesen ellátogatni a célcsoporthoz, és meghívni őket a közelgő alkalomra. Ez mindenesetben csapatmunkát és imádságos hátteret követel a háttérgyülekezet részéről. Azonban áldásos hatása lesz a gyülekezetre nézve, hiszen összekovácsolja a mentő szeretet mások felé való közvetítése és Isten missziójában való részvétel már nemcsak öncélú tanítványokká teszi őket, hanem emberhalászok is lesznek.

A téma lehet kötött, illetve szabadon választható. Az időtartam terjedhet 3 naptól egészen 1 hétig is, de lehet csak egy alkalomra kiterjedő (pl. valamilyen nagyobb rendezvény lásd! falunap, városnap) keretében. Világos vonalvezetés és figyelemfelkeltő téma, illetve témacímet érdemes választani, aminek a mottója könnyen és gyorsan elsajátítható. A kánaáni nyelv használata kerülendő.

Nem minden lelkész evangelizátor. Isten kegyelmi ajándékait különbözően osztja. Akik ezt a talentumot kapták, Isten azokat rendelte el erre a szolgálatra. Az ő személyiségük és élményvilágukon keresztül különösen közel tud jönni az evangélium mondanivalója. Az igehirdető személye mellett különösen jó, ha egy laikus bizonyságtevő is jelen van, aki megoszthatja saját megtérés élményét, ill. keresztyén életének örömeit, harcait, megpróbáltatásait, közelebb hozva a hallgatóság számára, hogy a Szentháromság Istennel való kapcsolat megélhető a mindennapokban.

Az evangelizáción énekelt énekek szövege, dallamvilága kapcsolódjon a hallgatóság, életkori diverzitásához, támassza alá az evangelizáció üzenetét! Új énektanulások üdítőleg hatnak a gyülekezet énekkultúrájára, ill. az evangelizáció spiritualitására.

Összegezve és egybevetve mindent, az evangelizáció, az evangélium terjesztése a gyülekezetek elsődleges és legsürgetőbb feladata Isten világot és embereket mentő missziójában.

 Magyar Ildikó lelkipásztor

Vélemény, hozzászólás?