Hálaadás négy évtizedért

1970 a szatmári emberekben emlékezetes év volt: a nagy tiszai árvíz pusztítása idéződik fel mindazokban, akik emlékeznek rá. Más apropóból gyűlt össze azonban a Mátészalka Kertvárosi Református Gyülekezet újtelepi imaházában az ünneplő közösség: a 40 éve, 1970-ben épült imaházért adott hálát.

Nehéz idők jártak akkor lelki értelemben is. A kor nem arról volt híres, hogy imaházakat lehetett építeni, de a felújítás is ritkaságszámba ment. Gaál Miklós esperes úr meglátva a fejlődő lakótelepben rejlő lehetőséget, az egyházmegye lelkésztestületének gyűléseire konferenciaterem kialakítására kért és kapott engedélyt.

Évek teltek el úgy, hogy néhány hívő asszony sírva kérte Istent: adjon megújulást. Megadta. A rendszerváltást követően nt. Mónus Béla és nt. Bartha Béla lelkipásztorok szolgálata nyomán kezdtek járni az újtelepiek az imaházba.

Jelenleg egyre több program, lelki alkalom várja az itt élő mintegy 2500 embert. Ünnepek előtt gyermekmunkások foglalkoznak a kisebbekkel. Minden ősszel mintegy 100 ember vesz részt a testi-lelki egészségnapon, amelyet idén már 6. alkalommal rendezhettünk meg. Tavasszal és ősszel szociális ruhaosztással igyekszünk segíteni a rászorulókon. Minden vasárnap imaházunkban tartja próbáit a református énekkar.

Örömmel tapasztaljuk, hogy vasárnapról vasárnapra megtelik imaházunk, s hála Istennek egyre több fiatal és teljes család vesz részt ezeken az alkalmakon.

Október 26-án, a vasárnapi istentiszteleten Bartha Gyula esperes úr igeszolgálatát követően, Nagy György lelkipásztorunk Török Sándorné és Fábián Imre segítségével idézte fel az építkezést régi fényképek alapján. Volt, aki az édesapját, volt ,aki saját magát, volt, aki dédnagyapját ismerte fel a képeken. A gyülekezet jelenéről beszámolva láthattuk a jövő terveit is: közösségünk az imaház bővítésére készül a következő években, hogy iroda, gyülekezeti terem, szociális helyiségek is rendelkezésre álljanak. A tervek elkészítését Végh József, az Art-vital Kft. vezetője édesapja emlékére felajánlotta a gyülekezetnek.

Lelkipásztorunk ezt követően Péter 1. leveléből idézve megfogalmazta: az egyházat élő kövek alkotják: újjászületett, hívő emberek. Az elsődleges célunk az, hogy lelkileg épüljünk, s ha ez indokolja, építkezzünk külsőleg is.

Máig jóleső érzés kézbe venni azt a kis festett követ, melyet a gyülekezet asszonyai készítettek erre a napra, rajta az Igével: „Ti magatok is, mint élő kövek, épüljetek fel lelki házzá!”.  Ezen leszünk.

Nyíri Gusztávné – gondnok

Vélemény, hozzászólás?