Hiteles-e a bizonyságtételed?

6. nap

 „…de ők üres fecsegésnek tartották ezt a beszédet, és nem hittek nekik.” (Lk 24, 11)

Az asszonyok viszik Jézus feltámadásáról a jó hírt, s a tanítványok nem hisznek nekik. Miért? Azért, mert asszonyok, s a kor szokása szerint nem illett nekik hinni? Vagy azért, mert valóban mondtak már olyan dolgokat, amelyek „fel voltak nagyítva”? Vagy olyan állapotban voltak, hogy teljesen mindegy volt számukra, ki mondta nekik a jó hírt, ők nem eszméltek. Elgondolkoztató, hogy üres fecsegésnek vélték az evangéliumot.

Valami hasonló történt Lót esetében is, csak ott rossz hírt nem hittek el: „Lót tehát kiment, és beszélt a vőivel…: Keljetek föl, menjetek ki erről a helyről, mert az ÚR el fogja pusztítani ezt a várost. De a vőinek úgy tűnt, hogy csak tréfál.” (1Móz 19, 14)

Mennyi ember fog a pokolba jutni, mert nem hitte el az örömhírt, vagy nem riadt vissza a kárhozat közelgő kénköves tüzétől sem! Ha egy lelkipásztor mondja a jó vagy rossz hírt, akkor azért nem hiszik. Azt mondják: „Az a munkája, azért fizetik!” Ha olyan valaki mondja, aki „közel áll az egyházhoz”, akkor azt hajtogatják: „Csak bizonyítani akar a lelkészének!”. Ha egy fiatal mondja egy idősnek a Biblia üzenetét, akkor így szólnak: „Mit akar ez a taknyos magyarázni nekem?” Ha meg egy idős mondja a fiatalnak, akkor semmibe sem nézik a „vén szatyrot”: „Honnan tudná, mi kell nekem?

A Sátán mindenféle módszerrel megakadályozza, hogy az emberek komolyan vegyék a Bibliát. Miért? „Azért a hit hallásból van, a hallás pedig Isten ígéje által”. (Róm 10, 17) Hogy sokan ne higgyenek, még azt is felhasználja, hogy valóban vannak olyan emberek, akik „lejáratták” az evangéliumot, s csak fecsegnek róla. Mondják, de soha nem teszik az Isten szavának utasításait.

Akkor ne higgyünk senkinek? De! „Mert a keresztről való beszéd bolondság ugyan azoknak, a kik elvesznek; de nekünk, kik megtartatunk, Istennek ereje” (1Kor 1, 18). Fel lehet ismerni az „ízéről” egy hiteles bizonyságtételt, mint egy jó, ízletes levest. „A ti beszédetek mindenkor kellemetes legyen, sóval fűszerezett; hogy tudjátok, hogy mimódon kell néktek kinek-kinek megfelelnetek.” (Kol 4, 6) Vigyázz, mert Jézus mondja: „Ti vagytok a föld sója. Ha pedig a só megízetlenül, mivel lehetne ízét visszaadni? Semmire sem való már, csak arra, hogy kidobják, és eltapossák az emberek.” (Mt 5, 13)

Vigyázz, mit mondasz, s azt bizonyítsd az életeddel is, hogy hiteles legyen a bizonyságtevésed! Ha pedig ilyet látsz, akkor ne kételkedj, hanem higgy!

Sipos József lelkipásztor (Tiszaújlak)

Vélemény, hozzászólás?