IDŐSGONDOZÁS A BUDAI GYÜLEKEZETBEN

„Az ősz ember előtt kelj fel, és becsüld meg az öreg embert.” III. Móz 19, 32.

 

Feladat:   A gyülekezethez kötődő idősek kiemelt kezelése, támogatása

Program kezdete: 1993.

Résztvevők: Diakóniai Bizottság tagjai és önkéntesek  ( kb 30 fő)

Program vezetője: 2006-ig: néhai dr Merétey Katalin presbiter-önkéntes

2006-től Csenki Zsuzsanna diakóniai gondnok presbiter –önkéntes

 

A budai gyülekezetben a választói névjegyzékben szereplők mintegy negyede, 250 fő minősítetten idős személy, elmúlt 75 éves.  Ez a számbeli magas arány a földrajzi terület jellegéből adódik, mivel a gyülekezet területe a főváros I. kerülete és a II. kerület egy része. (Budai Vár, Tabán, Naphegy, Gellérthegy északi oldala, Viziváros, Krisztinaváros, Rózsadomb alsó része, Alsó-Viziváros.) A fővárosnak ezen a részén nincsenek nagy lakótelepek, nincs nagy létszámú beköltözés, elvándorlás. A fővároson belül valószínű ezen a területen a legmagasabb az átlag életkor. Mindezek szükségessé tették, hogy ezt a korcsoportot a budai gyülekezet kiemelten kezelje.

 

A 75 ÉV FELETTI GYÜLEKEZETI TAGOK FIGYELEMMEL KÍSÉRÉSE

A kilencvenes évek közepén az akkori diakóniai bizottság néhai Dr. Merétey Katalin vezetésével külön nyilvántartásba vette a hetvenöt év feletti időseket. Azóta a névjegyzéket évente feltöltjük azokkal, akik ebben az évben betöltik a 75. életévüket és az év közbeni változásokat is átvezetjük. Egy egész évet átölelő program került kimunkálásra, melyet az elmúlt presbiteri ciklus idején újabb elemekkel egészítettünk ki, melyek szintén az idősebb korosztály tagjainak gyülekezeten belüli megbecsülését szolgálják.

Évente két alkalommal, májusban és december elején névre szóló levéllel szeretetvendégségre hívjuk a gyülekezet szépkorú tagjait. A tavaszi alkalmat Anyák napja környékén tartjuk, hiszen a 75 év feletti tagjainknak nagyobb része idős, legtöbbször egyedülálló hölgy. Az adventi alkalommal már a karácsonyi ünnepekre tekintünk.

Az idősek közül sokan a megromlott egészségi állapotuk miatt már csak erre a két alkalomra jönnek el a gyülekezetbe, és csak itt élhetik át a gyülekezeti közösséghez tartozás csodálatos, és semmivel nem pótolható élményét. Itt bensőséges, szeretetteljes környezetben közös éneklés, áhítat és úrvacsoravétel után, tea és sütemény mellett meghallgatjuk a zenei vagy versolvasással készülő fiatalokat, idősebbeket, és testvéri közösségben lehetünk egymással. Sokat jelentenek ezek az együttlétek azok számára, akik már a templomba nem járnak, de itt úrvacsorai közösségben lehetnek a gyülekezet tagjaival. Évről évre tapasztalható, hogy sokan életük utolsó úrvacsorás közösségi alkalma ez. E két nagy szeretetvendégség mellett – ahova alkalmanként 80-100 fő is ellátogat – év közben több olyan többgenerációs gyülekezeti programot szervezünk, ahova az idősek is bekapcsolódhatnak.

FOLYAMATOS ÉVKÖZI TEVÉKENYSÉGEK AZ IDŐSGONDOZÁSBAN

A budai gyülekezet a kiscsoportos-házicsoportos struktúrában működik. Vasárnaponként két istentiszteletet tartunk, nagyobb ünnepeken hármat. Az istentiszteleti nagyközösség megélése mellett a gyülekezetben 22-25 kisközösség működik. A csoportok hetente vagy kéthetente jönnek össze, alkalmaikat a gyülekezeti házban vagy házaknál tartják.  Az idősebb korcsoport tagjai számára több ilyen kiscsoportos lehetőség kínálkozik. A gyülekezetben heti rendszerességgel találkozó kisközösségek a szerda délelőtti Márta csoport, a csütörtök délutáni gyülekezeti bibliaórás közösség és a szerda délutáni Mustármag csoport.

Asszonykör: Csütörtökön koradélután az idősebb asszonyok összejönnek, közösen kézimunkáznak, fáslit kötnek, keresztelős kendőt hímeznek, takarót kötnek a hajléktalanoknak. Közben beszélgetnek, énekelnek, alkalmanként egy-egy prédikációt olvasnak fel.

Házicsoportok szervezése nyugdíjas korú, nehezen közlekedő idős személyek számára. Nagy szolgálat az, ha a nehezen közlekedő személy a saját lakását megnyitja a környékbeli idősek számára, és rendszeres csoportalkalmakhoz nyújt helyszínt. Igény esetén lelkész is ellátogat hozzájuk, ha a csoport kéri, akkor közösen úrvacsorát is vesznek. A közös éneklés, igeolvasás, igemagyarázat mellett gyakran közös szolgálat is kialakul ezekben a csoportokban.

Nyomon követés: A csoportba nem járó, de az istentiszteletet látogató idős korosztálybeliek figyelemmel kísérése tudatos odafigyelést igényel, hiszen a 2-300 fős istentiszteleti nagyközösségben nehezebb észrevenni egy-egy hiányzót, mint csoportban. Akik a templomban rendszeresen egymás mellett ülnek, általában ismerik egymást, és ha valaki elmarad, keresik egymást. Az istentiszteleti nagyközösségből elmaradók figyelemmel kísérésében a délelőtti istentisztelet előtti fogadószolgálat tagjai vállalnak még szerepet. A szolgálatban résztvevő mintegy 15 fő önkéntesből alkalmanként 3-4 fő előre beosztott rend szerint fogadja az istentiszteletre érkezőket a templom bejáratnál. Ha észreveszik, hogy valaki elmarad, ezt jelzik a diakónusnak vagy a lelkésznek.

 

Kulturális igények kielégítése. A nyugdíjas korosztály jobbára sajnos özvegy, egyedülálló hölgy, alacsony nyugdíjjal. A számukra sokat jelent, hogy a gyülekezetben rendszeresen van lehetőség színvonalas kulturális eseményeken való részvételre. Ezek a havi rendszerességgel megrendezett Tabulatúra régizene klub, kiállítás megnyitók, jótékonysági koncertek, könyvbemutatók, előadások. Ezeket az alkalmakat az idősebb gyülekezeti tagok rendszeresen és örömmel látogatják. A szervezést a diakóniai bizottság tagjai végzik és az alkalmakon többen részt is vesznek. Jó alkalom ez az azonos érdeklődésű különböző korosztályok találkozására is.

Idős kori magas szintű szellemi tevékenységek bemutatása. Több idős, 80-90 év feletti számára tartottunk már dedikálással egybekötött könyvbemutatót vagy kiállítást, ahol az idősebb korosztálybeli alkotó jó példát mutatott arra, hogy a 80. élet betöltése után is lehet komoly szellemi tevékenységet végezni.

Születésnapi köszöntés: Pár éve minden gyülekezeti tagunk számára születésnapi köszöntőt küldünk, akinek a nyilvántartásunkban szerepel a születési időpontja. Erre a célra külön képeslap készült a gyermekek, és külön a felnőttek számára, melyen a jókívánságok mellett a gyülekezeti alkalmakra szóló hívogatás is megtalálható. Az 90 év feletti gyülekezeti tagjaink születésnapjáról minden évben megemlékezünk személyes látogatás és szerény ajándék formájában. A címek legyűjtését, borítékolást, kiküldést önkéntesek végzik.

Elesett idős korúak látogatása, segítése, támogatása. Ezt a szolgálatot a gyülekezet szerda délelőtti Márta csoportja és a csütörtöki bibliaórás közösség tagjai végzik. Ebben a szolgálatban mintegy 15 fő önkéntes vesz részt rendszeresen. Szükség esetén segítünk idősek otthonában történő elhelyezésben, otthoni gondozó-ápoló-segítő keresésében, otthoni gondozáshoz szükséges eszközök beszerzésében vagy kölcsönzés megszervezésében, otthonápolás megszervezésében. 2012-ben szeretnénk a Házi Segítő Szolgálatot beindítani.

Gépkocsi szolgálat: A gyülekezetben 10-15 önkéntes a saját gépkocsijával rendszeresen végez gépkocsi szolgálatot az idősek körül. Bevásárlás, kórházba vitel, gyülekezeti alkalmakra, istentiszteletre, szeretetvendégségekre hozzák-viszik az idős testvéreket. Jó alkalom ez a fiatalabb és idősebb korosztályok egymáshoz közeledésére. Az önkéntesek üzemanyag térítést nem vesznek igénybe.

Kórházba kerülő gyülekezeti tagok látogatása: Ha tudomásunkra jut, hogy a gyülekezet tagja kórházba kerül, általában mindig van önkéntes és a diakónus, akik meglátogatják, szükség esetén segítik a beteget.

Úrvacsora házhoz vitele: Ha az idős személy már nehezen mozog, és nem tud a gyülekezetbe eljárni a diakónus és az önkéntesek tartják vele a kapcsolatot. Igény esetén – ez általában ünnepek környékén jelentkezik – a látogató önkéntesek segítenek az úrvacsorai jegyek házhoz vitelének megszervezésében.

Gyászolók lelki támogatása A friss gyászt hordozók számára igyekszünk lelki támogatást nyújtani a szerettük elvesztése feletti fájdalom feldolgozásában. A lelkészek igény szerint a személyes beszélgetésekben, a gyülekezeti közösség pedig az együtt érző, szerető környezet biztosításával.

Rászorult idősek támogatása. A rászorultság fennállása esetén a gyülekezethez kötődő idős személyek számára eseti támogatást is nyújtunk, pl. rezsiköltséghez vagy gyülekezeti táborozási költségekhez nyújtunk segélyt.  A rászorultság észlelésére és jelzésére a karácsonyi csomagokat házhoz vivő önkénteseket is bíztatjuk.

 

AZ ÉVET ÁTÍVELŐ IDŐSGONDOZÁSI PROGRAM (Gyülekezeti kronológia)


Az elmúlt hat év során a teljes évet átívelő programterv alakult ki, mellyel igyekszünk a gyülekezethez kötődő idősebb korosztály minden szegmensét elérni, megtalálni, a gyülekezet közösségébe bevonni, a bent lévőket megtartani.

–      Január második hetében évkezdő csendeshét Mátraházán: a gyülekezet nyugdíjasai számára.

–      A februári jótékonysági Budabálra az idősebb korosztály képviselői is szívesen eljönnek.

–      Március első vasárnapján a budai gyülekezetben az 50-es-60-as években konfirmáltakat hívjuk meg. Ők a budai „örökifi”, hiszen azóta is rendszeresen találkoznak, közös igei alkalmakat tartanak.

–      Áprilisban a húsvéti ünnepkör alkalmaira a gépkocsi szolgálatot teljesítő önkéntesek segítségével elhozzuk, azokat, akik ezt igénylik, vagy megszervezzük az úrvacsora házhoz vitelét.

–      Május első hetében névre szóló levélben szeretetvendégségre, úrvacsorás együttlétre hívjuk a gyülekezet 75 évesnél idősebb tagjait.

–      Júniusban Pünkösd hétfőjén a teljes gyülekezet közös többgenerációs szabadtéri istentiszteleten vesz részt Kisorosziban.

–      Nyáron egy hetes több generációs gyülekezeti táborban veszünk részt. Az idős korosztálybeliek közül többen rendszeresen eljönnek. Aki kéri, azt gépkocsival visszük, aki tömegközlekedési eszközzel érkezik, azok számára közös le-és hazautazást szervezünk, és a nagyobb táskáikat a gyülekezeti tagok szállítják gépkocsival.

–      Október első vasárnapja már évek óta a korábban presbiterként szolgálók vasárnapja Budán. Erre az úrvacsorás istentiszteletre minden korábban Budán presbiterként szolgáló testvérünk levélben meghívást kap. Aki teheti, kérjük, hogy házastársát is hozza el magával. Aki kéri, annak gépkocsi szolgálatot biztosítunk.  Akik el tudnak jönni, azokkal istentisztelet után tea és sütemény mellett elbeszélgetünk. Ide több jelenlegi presbiter is szívesen ellátogat.

–      Az ősz folyamán egy vasárnap a diakóniai vasárnapé. Erre általában vendéget is hívunk, hogy egy-egy diakóniai szolgálat kerüljön bemutatásra, istentisztelet után közös ebéden gyakoroljuk az asztalközösséget.

–      Adventben több jótékonysági koncertet és akciót tartunk.

–      November első vasárnapja a gyászolók vasárnapja. Erre névre szóló levélben hívjuk azokat a testvéreket, akiknek az elmúlt év során közeli hozzátartozójuk koporsójánál kellett megállniuk. A gyülekezeti közösség együttérző szeretetéről biztosítja a friss gyászt hordozókat, hirdetve a feltámadás reménységét.

–      December első szerdája a 75 év feletti gyülekezeti tagok adventi együttléte. Erre minden 75 évét betöltött gyülekezeti tagunk névre szóló meghívót kap. 80-100 fő el is szokott jönni. Igény esetén gépkocsi szolgálatot biztosítunk. Erre az alkalomra mindenki névre szóló ajándékcsomagot is kap. A csomagban apró figyelmesség mellett egy Kálvin kalendárium és Béres csepp található. A házaspárok csomagját külön készítjük el ebben bibliaolvasó kalauz is van. A csomagokhoz a beszerzést, az elkészítésüket önkéntesek végzik. Aki ott van a szeretetvendégségen, az személyesen átveheti, aki nem tud jönni, annak az önkéntesek karácsonyig elviszik a lakására.

–      Szenteste napján a magányosok számára igyekszünk olyan lehetőséget biztosítani, ahol szerető közösségben lehetnek azokkal, akik erre idejüket oda tudják szánni.

 

A BUDAI IDŐSGONDOZÁSI MODELL EREDMÉNYEI, GYÜLEKEZETÉPÍTÉSRE KIFEJTETT HATÁSAI


 A gyülekezethez kötődő idős személyek számára nagyon fontos, hogy életük utolsó szakaszában ne érezzék az elhagyatottságot, hanem rendszeresen erősödjenek meg abban, hogy a gyülekezet nem feledkezett el róluk a testi gyengeség idején sem. Minden segítséget igyekszünk megadni, hogy a hozzánk kötődő idősek, amíg lehetséges, személyesen vegyenek részt a gyülekezeti alkalmakon. Ha már segítőkkel sem tudnak eljönni, akkor ezt a hiányt látogatással, telefonos kapcsolattartással igyekszünk enyhíteni. Ebben a szolgálatban 10-15 önkéntes is részt vesz. Fontos, hogy az idős embereket hitben megerősítő, bátorító események érjék, hogy ne a csüggedés, hanem a reménység hassa át őket földi életük utolsó szakaszában. Ez a gyülekezeti közösség felelőssége is.

Jó, ha bátorítjuk az önálló kezdeményezéseket és az idős korúak egymás felé irányuló öngondoskodását. Az idősek egymás iránti együttérzése sok szép hitbeli cselekedetet eredményezhet. Gyülekezetünkben példa értékű, hogy a 92 éves Irénke néni minden héten meglátogatja a 98 éves Margit nénit, és ez a szolgálat mindkettőjük számára gyümölcsöző. Elmondható, hogy ebben az életkorban az emberek nagy része bizalmatlanná válik az újítások iránt, számukra a stabilitás, az állandóság, a kiszámíthatóság ad biztonságot. Ezért nagyon fontos, hogy a velük való gyülekezeti törődésből a váratlan spontán eseményeket lehetőleg próbáljuk kiküszöbölni. A programok jól megszervezettek, időben, előre kellően kommunikáltak legyenek. Időtartamuk alkalmazkodjon az idősek fizikai teherbírásához. Ha lehetséges adjunk helyt az önálló kezdeményezéseknek, pl. vers felolvasás, valamilyen önálló szolgálat.

Nagyon fontos gyakran hangoztatni, hogy szükség van rájuk, egyenrangú tagjai a gyülekezetnek, ők is fontosak, nélkülük a gyülekezeti élet hiányos, csonka lenne, hiszen egy közös test tagjai vagyunk, melyhez ők is hozzátartoznak, és ennek a testnek feje Krisztus. Lehetőleg erősíteni kell azt a szolgálatot, amit még meg tudnak tenni a gyülekezetért, hogy erősödjön a „Szükség van rám” érzés, hogy azt érezhessék: még tenni tudnak a gyülekezetért, pl. keresztelőkendők készítése a keresztelős családok számára, süteményszolgálat a gyülekezeti alkalmakra, telefonszolgálat, adminisztrációban segítés, kisebb javítások elvégzése, borítékolás, istentisztelet körüli szolgálatokban részvétel, de legfőképp a gyülekezetért való rendszeres imádkozás szolgálata, amit ha testi elesettségben vannak is, tudnak végezni.

 

Fontos a fiatalabb korosztálybeliek felé is kommunikálni az idősgondozás lényegét: Az idősekhez, özvegyekhez, elesettekhez való segítő odafordulás a gyülekezetben megvalósuló Krisztus-követés. Ez a valódi istentisztelet. „Tiszta és szeplő nélkül való istentisztelet az Isten és az Atya előtt ez: meglátogatni az árvákat és özvegyeket az ő nyomorúságukban” (Jak 1, 27a) Ha ebben erősítjük az ifjabb nemzedéket, ezzel nem csupán az idősekről való gondoskodás történik meg a gyülekezetben az általuk elvégzett szolgálatokon keresztül, de ezzel a fiatalabb korosztály tagjaiban a hitbeli növekedést is nagyban elősegíthetjük.

 

Budapest, 2011. november 30.

Csenki Zsuzsanna, diakóniai gondnok

Illés Dávid, vezetőlelkész

Vélemény, hozzászólás?