Igazán boldogok

  • Post category:Misszió

„Nem minden hit egyforma. Mint ahogyan van különbség az ég csillagai között, az erdő madarai között, és a mező virágai között, úgy van különbség hit és hit között.

Minden csillagot egy néven nevezünk csak, amikor azt mondjuk, hogy: csillag. A károgó varjú éppen úgy madár, mint a fülemüle. A szúrós szamárkóró is virág, miként virág az ibolya. Mégis van különbség közöttük. Van különbség hit és hit között is tehát.

A Biblia szerint van hite az ördögöknek és van hite az angyaloknak. Azt mondja az Írás, hogy az ördögök is hisznek és rettegnek. Hisznek tehát, de ez a hit félelemmel és rettegéssel tölti el a szívüket. Milyen másképpen hisznek az angyalok! A hitük csupa örvendezés és szétáradó örömének.

Az emberek is sokféleképpen hisznek. Az egyik azt hiszi, hogy nincs Isten. A másik hiszi, hogy van. Amannak a hite ítélet és kárhozat. Emennek a hite élet és üdvösség.

Egyik ember nem hiszi, hogy van feltámadás, hanem azt hiszi, hogy a halállal mindennek vége. Az ilyen ember hite hideg és sötét, mint a nyirkos pince, vagy a sötét börtön. A másik ember hisz abban, hogy a halál után új élet fakad, s ez a hit kivirágoztatja szívében a reménységet.

Az ünnep elmúlik. Jönnek a hétköznapok. Az ünnepek váltogatják egymást. Levetjük az ünnepi ruhát, megfeledkezünk az ünnepi énekekről, elfogy az ünnepi kalács, elhalványulnak az ünnep emlékei. Mondd: mit viszel magaddal az ünnepről? Viszel-e magaddal azt a bizonyosságot, hogy boldogok, akik nem látnak és hisznek?

Adjon a kegyelem Istene néktek ilyen csodálatos, boldogító hitet!”

Ecsedy Aladár

Vélemény, hozzászólás?