“Íme, jövök…”

Mikor már minden emberi út bezárul előtted, te is ezt a vigasztaló szót fogod hallani: „Íme, jövök!” Elgyötört, megkínzott lélek, várjad az Urat, mert jön! Hisz a könyvtekercsben írva van felőle! Az Ő áldozatában békült meg velünk Isten, Ő az, akiről azt mondja, hogy kedvét leli benne. Nem csoda, mert azért jött, hogy teljesítse Isten akaratát. „Törvényed keblem közepette van.” Amíg csak az engedelmesség útját találjuk meg, neki eledele volt, hogy Atyja akaratát teljesítse. Amíg a mi tagjainkban a bűn törvénye uralkodik, addig az Ő keblének közepette Isten törvénye van. Mégis neki kellett letenni az Ő életét letenni érettünk, hogy betöltse Isten akaratát. Végigjárta az utat, kiitta a keserű poharat, majd a kereszten így szólt végül: „Elvégeztetett.”

Ez az, amit Isten tett értünk. Istent váró lélek, ezen az úton jön hozzád az Úr!

Boldogságra szomjazó szív, ez az Ő érkezésének ösvénye!

Szikszai Béni

.

.

Vélemény, hozzászólás?