Járványügyi intézkedések gyülekezetünkben

Magyarország Kormánya és Református Egyházunk Zsinatának járványügyi intézkedéseivel összhangban az alábbi intézkedéseket vezetjük be 2020. november 11. szerdától:

– december 11-ig istentiszteleti alkalmat templomainkban nem tartunk. Istentiszteleteink interneten lesznek elérhetőek gyülekezetünk internetes felületein. Bátorítunk mindenkit, hogy ezeket otthonában, lehetőleg a megszokott időben, családjával hallgassa, beszélgessenek róla, valamint közösen imádkozzanak.

– átmenetileg szünetelnek rétegalkalmaink, házicsoportjaink abban a formában, ahogyan eddig megéltük azokat. Csoportvezetőink igyekeznek ez idő alatt folyamatosan kapcsolatot tartani a csoport tagjaival, amennyiben lehetséges konferenciabeszélgetés formájában is.

– gyermekistentiszteleteink anyagát hittanosaink és vasárnapi istentiszteletre járó gyermekeink megtalálhatják internetes felületeinken.

– konfirmandusaink a használatban lévő könyvek alapján internetes felületen hetente kapják meg a tananyagokat és azzal járó feladatokat.

– előre nem látható időre felfüggesztésre kerülnek a keresztelések, a jegyesoktatás, bibliaórák.

– Temetések az óvintézkedések maximális betartása mellett 50 főig tarthatóak, kerülve a személyes, testi érintkezést magába foglaló részvétnyilvánítást.

– esküvőt tanuk jelenlétében, csak igen szűk családi körben tartunk.

– Testületi döntéseit a Presbitérium egy közösen elfogadott eljárásrend alapján hozza meg, ha arra szükség van.

Nagy György lelkipásztor elérhető a 30/262-1777-es telefonszámon, valamint a hunnagygyorgy@gmail.com email címen.

Bátorítunk mindenkit, hogy kövesse a gyülekezet oldalán minden reggel megjelenő Napindító gondolatokat, melyben megerősítő gondolatokat és imatémákat talál ezekben a nehéz napokban.

Imádkozzunk betegeinkért és mindazokért, akik sokat tesznek a járvány megfékezéséért!

Maradjunk kapcsolatban! Istennel és ahogyan lehetséges egymással is!

Áldást, békességet!
A Mátészalka Kertvárosi Református Gyülekezet Elnöksége

Vélemény, hozzászólás?