Kis gyülekezetek nagy lehetősége

Kis gyülekezetek nagy lehetősége

– az összefogás

„Magatok is látjátok, hogy milyen bajban vagyunk: Jeruzsálem rommá lett, és kapui tűzben égtek el. Jöjjetek, építsük fel Jeruzsálem várfalát, hogy ne gyalázhassanak többé bennünket! Elmondtam nekik, hogy Istenem milyen jóakaratú volt hozzám, és hogy milyen szavakat mondott nekem a király. Erre ők így feleltek: Kezdjük el az építést! És bátran hozzáfogtak a jó munkához.” (Nehémiás 2, 17-18)

Összefogás. A Szentírásban több példáját látjuk negatív (Bábel tornya) és pozitív értelemben is. A fenti igevers Nehémiás könyvéből egy szép példája az Isten előtti kedves összefogásnak. Nehémiás próféta buzdító szavai ezek, ki miután értesült a fogságbavitel utáni Jeruzsálem szörnyű állapotáról, és engedélyt kapott a királytól a hazatérésre, e szavakkal hívta közös munkára, építkezésre Isten népét. Ők pedig összefogtak, nem törődve a gúnyolódó ellenséggel, és felépítették Jeruzsálem falait. Külön-külön gyengék, erőtlenek lettek volna, hamar kedvüket veszítik, de közösen erősek, eredményesek lehettek.

Nehémiás kora bizonyos értelemben visszatükröződik mai gyülekezeti életünkben. Egy lelki fogságbavitel korát éljük, ahol a megmaradt maroknyi nép (gyülekezetek) sokszor reménytelenül, kétségbeesetten tekintenek a jövő felé. „Tiszteletes Úr! Ki fog jönni a templomba, ha mi már elmegyünk?” – teszik fel a kérdést idős gyülekezeti tagjaink, elöregedő falvainkban.

Szatmárban, az Erdőháton hétről hétre találkozunk ezzel a jelenséggel. S ez nem feltétlenül a gyülekezetek hibája, inkább „adottsága”, szomorú jelene a csökkenő lakosság, elnéptelenedő települések miatt. Ha csak az arányokat nézzük, talán nem is olyan elkeserítő a kép. Négy gyülekezetben például ez így alakul: 200 egyháztagból 40; 80-ból 25; 40-ből 12; 23-ból 10 fő jár rendszeresen templomba. S ha ezt a négy kis gyülekezetet összeadjuk, még így sem érünk el egy közepes lélekszámú egyházközséget a 343 fővel.

De álmok, tervek itt is születtek. S még mielőtt sokáig keseregtünk volna, hogy miképpen valósítjuk meg ezeket, már egy buszon zötykölődtek az erdőháti gyülekezetek közösen, összefogva egy beregi kirándulásra. Isten csodálatosan kirendelte, és elrendezte mindezt. Következő esztendőben Nagybányára és környékére, tavaly pedig Nagykárolyba sikerült eljutnunk két-két nagybusszal, több mint 100 fővel. Közösségépítő alkalmak voltak, melyekre szívesen emlékszünk.

Egyik ötlet jött a másik után. A tisztabereki gyülekezet kezdeményezésére, 2009 óta, a téli időszakban, minden hónapban összegyűlünk egy kötetlen énekórára. Az első közös alkalmon, Tisztabereken már együtt magasztalta énekszóval a mindenható Istent a túrricsei, tisztabereki, rozsályi, zajtai, garbolci, méhteleki, nagyhódosi és kishódosi gyülekezet sok, énekelni szerető tagja. Örömteli volt a folytatás is, hiszen a következő helyszíneken szintén, tömött gyülekezeti termekből, templomokból szállt az Úrhoz a hálaadó ének. Ez év februári alkalmán temetési énekeinket igyekszünk összeszedni, és a felvételt követően cédén megjelentetni.

Az elmúlt két esztendőben közös, Erdőháti Evangélizásiós estéket szerveztünk, melyeken vendég igehirdetők, és bizonyságtevők szolgáltak.Egy–egy estén szerintem nem csak a lelkipásztoroknak volt jóleső érzés körültekinteni a tele templomban, hanem a gyülekezeti tagok szívét is megmelengette a környékbeli falvakból érkező testvérekkel való találkozás. Épülhettünk az evangélium, a bizonyságtétel és egymás hite által.

Természetesen az összefogás a gyermekek, fiatalok között végzett szolgálatban is jelen van. Hutai táborozás, nagyhódosi nyári hittantábor, csak hogy néhányat említsek, melyeken gyermekeink közösen vesznek részt.

Örömteli, hogy egyházmegyénk anyagilag is támogatja közös missziói programjainkat, melyeket terveink szerint ebben az esztendőben is igyekszünk megvalósítani.

Ezek a találkozók, alkalmak jó példái annak, ha a kicsiny szatmári gyülekezetek összefognak, együtt erősek lehetnek. Erősek az Úrban! Az összefogásban nagy lehetőségek rejlenek, melyeket az Úrtól kértünk és kérünk el, gyülekezetünk jövőjéért, hitbeli gyarapodásáért.

Soli Deo Gloria – mindezekért Egyedül Istené a Dicsőség!

Kálmán Dávid lelkipásztor

 

 

Vélemény, hozzászólás?