Láttuk az Ő dicsőségét

 Thorndwalsennek,  a híres északi szobrásznak van egy gyönyörű híres Krisztus szobra. Állítólag a leghíresebb Krisztus szobor. Valaki ott állt előtte  – érdekes, egyáltalán nem látom szépnek. Erre megszólalt, aki a tárlatot mutatta és azt mondta: Kérem térdeljen le, ez csak onnan látható.

Voltál már térden? Nem külsőleg kérdezem, belül. Mert az Ő dicsősége csak onnan látható. Azt mondja az Ige: Magasságban és szentségben lakozom és a megtört szívűvel és az alázatossal. Szeretném ha kimondhatnád, a jászolbölcső és a kereszt előtt  – én láttam. Csodálatos az, hogy ez a világ mindig ezt keresi rajtunk. Jézusnak a halála előtt jönnek a görögök, egy mondatuk van: “Látni akarjuk a Jézust!” (Jn 12,21). Az egész világ ma rajtad, rajtam egyet keres: hogy az Ige testté legyen benned és bennem. Gyakorlati életté, szeretetté, odaadássá, igazi életté. Mert látni akarja Jézust.

A görögök, a körülöttünk élő világ ma mondja: Látni akarom a Jézust! A Biblia így mondja: Akik befogadták Őt  azoknak hatalmat adott, hogy Isten gyermekeivé, fiaivá legyenek. Hogy rajtuk látható legyen a Krisztus.

Trausch Liza
.

Vélemény, hozzászólás?