Megnyitotta kapuit a Nagykároly Kertvárosi Református Óvoda

Testvér gyülekezetünkkel együtt örülve adunk hírt arról, hogy megnyitotta kapuit a Nagykároly Kertvárosi Református Óvoda.
Isten áldása kísérje az ott folyó munkát, felnövekvő életeket!

Átadták a város első egyházi óvodáját

Vasárnap délelőtt adták át Nagykároly legújabb óvodáját, mely a kertvárosi reformátusok Kálvin-Központjában kapott helyet. Az óvodában két magyartannyelvű csoport kezdi el a tanévet, melyek az 1-es Számú Napköziotthonhoz tartoznak. Az átadó ünnepség Forró László, a Királyágómelléki Református Egyházkerület főjegyzőjének igehirdetésével kezdődött. A püspökhelyettes a Jn 9,41 igeszakasz alapján prédikált. Elmondta: az iskola az egyház veteményeskertje. Az egyházi óvodában pedig lehetőség nyílik a hit magvainak elhintésére és Isten meglátására.

„A Magyar Kormány és a Királyhágómelléki Református Egyházkerület támogatásával felépült óvoda a helybeli magyarság megmaradását, nemzeti identitásának ápolását szolgálja abban a reménységben, hogy a most óvodába járó gyermekek egykor ennek a gyülekezetnek lesznek élő tagjai és majd ők is ebbe az óvodába hozzák gyermekeiket” – fogalmazott Tolnay István esperes, a Nagykároly-kertvárosi gyülekezet lelkésze az ünnepségen.

„Egy héten belül a Nagykároly-kertvárosi óvoda a második a rimaszombati (Felvidék) után, ahol református álmok találkoztak a magyar kormány jövőépítő álmaival. Ma egy új óvodát adunk át a Kárpát-medencei óvodafejlesztési program keretében, egyikét annak a százötven tervezett új intézménynek, amelyet Magyarország kormánya épít szerte a szomszédos országokban. Jelképes az, hogy a félig kész templomból jöhettünk ide, s itt a Kálvin-Központban avathatjuk ezt az óvodát, hisz a református oktatás és egyház immár 500 éve elválaszthatatlan része a magyar kultúrának és önazonosságnak” – fogalmazott Grezsa István kormánybiztos.

Pataki Csaba, a Szatmár Megyei Tanács elnöke reményét fejezte ki, hogy mindazok, akik jelen voltak az óvoda átadásán vagy oda fognak majd járni, azok látó emberek lesznek. Látó emberek, akik bíznak abban, hogy tudnak építeni. Külön köszönetet mondott a kertvárosi közösségnek, a nagykárolyiaknak, mindazoknak, akik fáradoztak az intézmény építésén. Büszkén jegyezte meg, hogy a Magyar Kormány óvodafejlesztési programja keretén belül egy Szatmár megyei városban sikerült Romániában először átadni egy új óvodát.

Călin Durla szatmári főtanfelügyelő kifejtette: fontos nap ez a nagykárolyiak életében, hiszen holnaptól egy modern oktatási intézményben kezdheti az óvodát számos gyermek. Köszönetet mondott mindazoknak, akik fáradoztak az új óvoda beindításán, hiszen, amint mondta: „a gyermekekbe való befektetés a jövőbe való befektetés”.

Kovács Jenő polgármester örömét fejezte ki, hogy elkészült Nagykároly legszebb óvodája. Külön köszönetet mondott a Magyar Kormánynak a óvodafejlesztési programhoz. Elmondta, hogy az óvoda beindítása során együttműködés jött létre az önkormányzat és az egyház között: az ingatan tulajdonjoga az egyházé, az óvodát pedig az önkormányzat működteti majd, hasonlóan mint a Kalazanci Szent József Római Katolikus Iskolaközpontot. Reformátusként bízik benne, hogy nemcsak reformátusok, hanem más felekezetűek is bizalommal íratják majd ide gyermekeiket.

Farkas Zsolt, Királyhágómelléki Református Egyházkerület előadótanácsosa elmondta, hogy a református óvodában sokkal többnek kell történnie, mint sok más óvodában. Itt rá kell nevelni a gyermekeket azokra a régi értékekre, melyek az Európai Unióban elmosódni látszanak és a nép lelkületéből is kezdenek kihullani.

Héb Ildikó köszönetet mondott mindazoknak, akik valamilyen módon hozzájárultak egy európai normáknak eleget tevő óvoda elkészítéséhez és beindításához. „Példás összefogás eredménye az, hogy a mai naptól a sok, kicsi mosolygós gyermek beköltözhet és élettel tölti meg ezt az intézményt” – fogalmazott az igazgatónő.

Az ünnepi gondolatokat követően az elöljárók átvágták a magyar és román nemzeti színű szalagokat, majd megnyitották a gyermekek, szülők és nagyszülők előtt az új óvoda ajtóit.

Forrás: www.karolyirefegyhazmegye.ro

További képek a forrás oldalon megtalálhatóak az átadásról!

Vélemény, hozzászólás?