Megtartó hűség

Az idei Házasság Hete rendezvénysorozatnak a „Megtartó hűség” volt a központi gondolata. Itt elsősorban Urunk hűségére gondolhatunk, Akiről tudjuk, hogy ha mi „hűtlenek vagyunk, ő hű marad, mert ő magát meg nem tagadhatja” (II.Tim.2:13) Ez lehet igazi alapja a házasságunknak, mert a mi hűségünk az bizonytalan alap lenne.

Az élet pörög, nincs idő megállni. Ezer és ezer dolognak akarunk megfelelni, így ez az utolsó, amire pénzt, energiát áldozunk. Észrevétlenül megritkulnak közöttünk a beszélgetések, szép lassan elmaradnak az összebújások, a szőnyeg alá söpört problémák miatt egyre gyakoribbá válnak a veszekedések… Csoda, hogy idővel úgy érezzük, hogy már semmi közünk ahhoz a valakihez, akinek egykor igent mondtunk? Megszürkül a kapcsolatunk…

Az idei alkalmunkon dr. Nagy Péter Mihály és felesége, debreceni testvéreink szolgáltak közöttünk „Megszürkülni kötelező?” címmel.

hazassag hete

 Dr. Nagy Péter Mihály Júdás levele 21. versét olvasta fel:

„Tartsátok meg magatokat Istennek szeretetében, várván a mi Urunk Jézus Krisztusnak irgalmasságát az örök életre.”

Előadásához illusztrációként egy napelemmel ellátott világító szitakötőt használt, amit előzetesen a késő téli napsütésben feltöltöttek, és ami egészen alkalmunk végéig sugározta színes fényét.

Elmondta, hogy ha Isten fényében, szeretetében maradunk, akkor a Tőle kapott szeretetet tudjuk házaspárunknak, ill. házasságunkkal is továbbsugározni. Csak különböző módszereket próbálunk alkalmazni, vagy az Istennel való friss lelki kapcsolat miatt lesz jó a házasságunk?

A Jézus Krisztus által megtartott emberek sütkéreznek az Isten szeretetében. Istentől ingyen fényt és ingyen meleget kapunk. Elmondhatjuk, hogy van boldog házasság. Aki Istenben van, az boldog és áldott önmagában is, és annak a házassága is boldog lehet. A házasságunk biztonsága abban áll, hogy Isten karja (a 3. szál a kötélben) erős.

Júdás levelében a hitért való küzdelemről olvashatunk, esetünkben értelmezhetjük a házasságért való küzdelemként is.

A tartsátok meg magatokat szó jelentései:

  • úgy védeni magam, hogy a szememet rajta tartom – megfigyelem Őt, személyét és munkáját
  • ellátni, gondozni magát – gondozom a házasságom, megtöltöm vele szívemet és gondolataimat
  • megóv, megőriz – (fontos, mert el akarják tőlünk lopni) megóvom, megőrzöm, frissen tartom, mint kincsemet
  • betart esküt vagy szerződést – én egyedül nem tudom betartani, de Ő egyoldalúan betartotta a szövetséget, és azt mondta, hogy elvégeztetett

Aki sütkérezik ebben a szeretetben, az átalakul. Ami betölti a szívemet, az jelöli ki gondolkozásom határait, ha szívemet betölti Isten melege, ettől marad meg házasságom melege is.

Ha rácsodálkozunk Isten egyoldalú, viszonozhatatlan, megelőlegező – a Golgotán megmutatott szeretetére – egyszer csak félreteszünk mindent, felállunk, odamegyünk a társunkhoz, belenézünk a szemébe úgy, mint régen. Nem csak a friss szerelmeseké a romantika, az, hogy gyönyörködünk a másikban, hogy megdobban a szívünk, ha hozzánk szól, ha nekünk mond valamit.

Fontos, hogy az isteni igazságot szinte csavarjuk bele a szívünkbe, gondolatainkba, abba a belső centrumba, amelyből majd kiindul minden élet. Ha innen kikerül a lényeg, a Jézus szeretete, amelytől sugároznunk kellene élethossziglan, akkor győzött a Sátán. De az az evangélium, hogy Jézus győzött, így van esélyem akár a boldog házasságra is! Emlékezzünk erre az örömhírre!

Isten üzenete tehát számunkra: Jézus Krisztustól megtartott testvéreim, tartsátok meg magatokat Isten szeretetében, ami benne van a Bibliátokban! – zárta gondolatait.

Ezt követően dr. Nagy Péterné Klárika bizonyságtétele következett. Beszélt arról, hogy fiatal lányként sokat gondolkodott, hogy miként lehet jó egy házasság. Isten majd tanácsol konkrét igével, a házasságról is olvashatunk a Szentírásban fontos dolgokat, de később megértette, hogy a teljes Írás ismerete fontos. Istent magát innen ismerhetjük meg, bölcsességet ad igéje által, és gyakorlati dolgokban is tanácsol minket.

A Gal.6,10-ben olvassuk, hogy amíg időnk van, cselekedjünk jót. A házasság véges, csak erre az életre kaptuk. Amíg időnk van, addig tudom a társamat megismerni, megtudni, hogy minek örül. Kevés időnket fontos dolgokra kell fordítani. Érdekeljen a másik, kedvében járjak, közösek legyenek a céljaink! Fontos az együtt töltött idő, hogy keressem a párom társaságát.

Kép2

Ha a házassági esküt szövegét végiggondoljuk, olyan sok minden van benne, ami megóv attól, hogy megszürküljön a házasságunk.

 „Szeretem” – mindvégig mellette akarok lenni, ő fontosabb, mint én, tudok magam ellen dönteni.

„Hű leszek” – kiállok mellette, számíthat rám, a testem csak az övé, érzelmeimmel is csak hozzá ragaszkodom.

„Vele megelégszem” – nem hasonlítgatom, nem akarom megnevelni, hálás vagyok a társamért Istennek és a társamnak is, és ezt tudtára is adom.

„Vele szentül élek” – nem beszélek társam esetleges gyengeségeiről másoknak, „nem adom ki” őt.

„Vele tűrök” – nehéz helyzetekben vele vagyok, nem őt hibáztatom.

„Vele szenvedek” – nem leszek ideges, hogyha nyűgös, hanem segítem, támogatom, végighallgatom.

„Boldog állapotában” – nem irigykedem rá, ha sikeres, boldog.

„Boldogtalan állapotában” – emlékeztetem az evangéliumra –„minden rendben, Jézus él!”

„El nem hagyom” – sem értelmileg, sem érzelmileg. Továbbra is szeretni akarom, nem szervezek külön programokat, pénzügyeim sem titkosak előtte, a házaséletben is fontos az ő öröme.

„Teljes életemben hűséges segítőtársa leszek” – figyelek a másikra.

Használjuk ki mindazt a nagyszerű lehetőséget, amelyet Isten készített nekünk a házasságban!

Dr. Makrai Tibor és felesége

 

 

Vélemény, hozzászólás?