Miért “kell” új énekeket énekelni?

  • Post category:Nagyvilág

Miért kell új énekeket énekelni? Mi szükség van erre, miért nem elég, ha a régi, jól ismert énekeket énekeljük csak?

1. Az első, amit meg kell látnunk, hogy maga Isten szólít fel erre. Nem az egyház, nem a papok, nem az egyházzenészek, nem a változtatások hívei, stb. Nem emberektől ered az a felszólítás, hogy énekeljetek Istennek új éneket, hanem magától Istentől. Dávid királyon, Ézsaiás prófétán vagy János apostolon keresztül maga Isten szólít fel erre a Bibliában.

Zsolt 33, 3 – „Énekeljetek neki új éneket, szépen zengjenek hangszereitek!”

Zsolt 40, 2-4 – „Várva vártam az URat, és ő lehajolt hozzám, meghallotta kiáltásomat. Kiemelt a pusztulás verméből, a sárból és iszapból. Sziklára állította lábamat, biztossá tette lépteimet. Új éneket adott a számba, Istenünknek dicséretét. Sokan látják ezt, félik az URat, és bíznak benne.”

Zsolt 149, 1 – „Dicsérjétek az URat! Énekeljetek az ÚRnak új éneket, dicséretet a hívek gyülekezetében!”

Ézs 42,10 – „Énekeljetek az ÚRnak új éneket, dicséretet a föld széléig, akik tengerre szálltok, és ami a tengert betölti, a szigetek és lakóik!”

2. Azonban Ő nemcsak felszólít erre, hanem szánkba is adja az új éneket.
A 42. zsoltárban: „Nappal szeretetét rendeli mellém, éjjel éneket ad számba az ÚR; imádságot életem Istenéhez.”
Mit jelent az a kifejezés, hogy szánkba adja az új éneket? Isten tehát nemcsak felszólít arra, hogy énekeljünk Neki új éneket, hanem képessé is tesz rá.

3. Mindez azt mutatja, hogy Isten valamiért nagyon fontosnak tartja, hogy új éneket énekeljünk Neki. Ha valamire Isten felszólít és képessé tesz, akkor annak bizony súlya van, az valamiért nagyon fontos. Ő csak olyan dolgokra szólít fel, amelyeket fontosnak, jelentősnek tart. És itt kezd igazán érdekessé válni a dolog. Mert azt még meg tudjuk érteni, hogy miért tartja fontosnak Isten, hogy ne öljünk, ne lopjunk, hogy szeressük egymást, stb. De vajon miért tartja ugyanígy fontosnak azt, hogy énekeljünk Neki új éneket?
Hajlamosak vagyunk azt gondolni, azért kell új éneket énekelnünk, hogy haladjunk a korral, meg hogy modernek legyünk. Nagyon fontos reformátori szempont, hogy az énekeinknek is újulnia kell. De az új énekre mégsem emiatt van szükségünk, Isten legalábbis nem ezzel indokolja. Ő azért szólít fel arra, hogy énekeljünk új éneket, mert az új ének mindig Isten szabadításával hoz kapcsolatba.
Vagy úgy is lehet mondani: a Szabadító Istennel hoz kapcsolatba. Itt érkeztünk el ahhoz, hogy tisztázzuk: mit is jelent a Bibliában ez a kifejezés, hogy „új ének”? Mindig akkor, amikor valaki vagy valakik megtapasztalják Isten szabadítását. Minden Istent dicsérő ének eredetileg egy-egy istenélményből fakadt, éspedig olyan istenélményből, amelynek során emberek szabadulást éltek át. Gondoljunk Mózes hálaadó énekére: „Erőm és énekem az ÚR, megszabadított engem.” Mikor énekelte ezt Mózes Istennek? Amikor Isten az ő népe előtt kettéválasztotta a Vörös-tengert: ők átmentek rajta, az őket üldöző fáraó hadserege pedig beleveszett. Itt egy egész nép szabadult meg egy életveszélyes helyzetből. Ebből a szabadítás-élményből született meg Mózes hálaadó éneke.
Vagy gondoljunk Annának, a későbbi Sámuel próféta édesanyjának hálaadó énekére. Így kezdődik: „Örvendez szívem az ÚRban, visszaadta erőmet az ÚR. Felnyílt a szám ellenségeim ellen, mert örülhetek szabadításodnak.” Mikor énekelte ezt Anna? Amikor megszületett a fia, Sámuel. Ezt Anna valóságos szabadításként élte meg, Isten szabadításaként.
Dávid szavai: „És a szívem is elhagyott engem.” Nincs ennél nagyobb mélység. A 150 zsoltár egyik legmegrendítőbb sora ez. Gyakran hallunk olyat, hogy valakit elhagy a felesége vagy a férje, a gyereke vagy a barátja; sőt, elhagyja az esze, a bátorsága, a szerencséje. De ilyet: a szívem is elhagyott engem – soha nem mondunk. Mekkora mélység!”
Az új ének tehát nem új stílusú éneket jelent, hanem új istentapasztalatokból táplálkozó éneket. Ezért keletkeznek újabb és újabb Istent dicsérő énekek.
Isten az Ő szabadító munkáját ma is végzi. Gondoljunk bele, milyen óriási bíztatás van ebben a számunkra: ha Isten az Ő szabadító munkáját ma is elvégzi sokak életében, akkor mi is számolhatunk vele, mi is számíthatunk rá.
Új ének, Isten új szabadítása a te életedben!

Forrás: http://www.nagytemplomi-ifi.hu

Vélemény, hozzászólás?