Nevelőszülői hálózat tájékoztató alkalma

  • Post category:Misszió

A Magyar Református Gyermekvédelmi Szolgálat – Nevelőszülői Hálózat 

NEVELŐSZÜLŐI FELADATOK ELLÁTÁSÁRA VÁR JELENTKEZŐKET

 ezért

2012. szeptember 14-én, pénteken 17 órától Mátészalkán 

az Északi lakótelepi Református Templom melletti Kincses Házban /Erkel Ferenc út 50./ 

tájékoztatót tart, melyre minden érdeklődőt szeretettel várnak.

 

Információk a Nevelőszülői Hálózatról:

 

Nevelőszülői Hálózatunk 2009. 01. 01-től kezdte meg működését. A Hálózat országosan képes gyermekek elhelyezését biztosítani, ami nagyon jó lehetőséget kínál azoknak a gyermekeknek és családoknak, akik életvitelszerűen más megyében élnek, mint ahol az állandó lakcímük van. Jelenleg 440 gyermek él a Hálózatban, ebből Szabolcs-Szatmár-Bereg Megyében 230 gyermek van nevelőszülői családokban elhelyezve. A nevelőcsaládok és a nevelt gyermekek számára a Hálózat igyekszik a lehető legtöbb segítséget megadni a gyermekek neveléséhez, fejlődésük biztosításához (pl. pszichológus, fejlesztő pedagógus, pszichiáter), továbbá rendszeresen támogatjuk családjainkat adományokkal (pl. ruházat, vetőmagvak, élelmiszer, bútor, stb.).

Nevelőszülő lehet teljes család, de egyedülálló személy is.

Hálózatunkban a lelki, hitéleti és szakmai vezetés szoros egységet alkotnak, az így tudja kifejteni – reménység szerint – áldásos tevékenységét a lelkiismeretei és vallásszabadság biztosítása mellett.

 A nevelőszülői alkalmasság feltételei a jelenleg hatályos jogszabályok alapján:

 

–          24. életévét betöltötte, rendszeres jövedelemmel rendelkezik (család esetén legalább egyik fél),

–          cselekvőképes, büntetlen előéletű,

–          a nevelt gyermeknél minimum 18 évvel, maximum 45 évvel idősebb,

–          bűncselekményt gyermek sérelmére nem követett el, eljárás nem folyik ellene, bíróság a szülői felügyeleti jogát nem szüntette meg és nem szünetelteti,

–          nem szenved a gyermek ellátását korlátozó értelmi fogyatékosságban, súlyos pszichotikus zavarban, alkohol, kábítószer függőségben, a gyermek egészségét veszélyeztető betegségben,

–          részt vesz a FIKSZ képzésben és a nevelőszülői tanfolyamon, ami összesen 60 óra.

–          A tanfolyam díja jelenleg személyenként 18.000 Ft, melynek többlet költségeit egyházunk biztosítja.

 .

A nevelőszülővé válás folyamata:

Az érdeklődők a lelkipásztorok ajánlását követően jelentkezhetnek hozzánk.

1. A jelentkező szóban (telefonon, személyesen), vagy írásban jelzi nevelőszülői szándékát a Nevelőszülői Hálózat felé. A személyes, vagy telefonon keresztül történő megkeresést minden esetben szóbeli tájékoztatás követi.

2. A Hálózat egy maguk által szerkesztett jelentkezési lapot küld a jelentkezőnek, melyben lakás- és anyagi körülményeiről, családi állapotáról, gyermekeiről, motivációiról érdeklődik. Az adatlap vizsgálata után kiderül, hogy a jelentkezők az alapvető jogszabályi feltételeknek megfelelnek-e.

3. Amennyiben igen, erről írásban tájékoztatja a jelentkezőt, továbbá arról is, hogy a kitöltve visszaküldött jelentkezési lap után következik egy pszichológiai teszt- és interjú, mely elvégzéséhez a megbeszélt időpontban és helyszínen meg kell jelenni.

4. Időpont egyeztetés a pszichológussal, majd elkészül a teszt és az interjú elemzése, ami alapján a pszichológus alkalmasnak ítéli, vagy sem a jelentkezőt személyiségében, ez által javasolja, vagy nem a jelentkezőt a nevelőszülői feladatok ellátására.

Aki esetében valami kizáró problémát észlel a pszichológus, megírja azokat az okokat a szakvéleményében a jelentkezőnek, mely alapján a jelentkezését nem fogadja el a Hálózat.

5. A pszichológus által javasolt jelentkezők háztartásában a területileg illetékes nevelőszülői tanácsadó készít környezettanulmányt, a törvényi rendelkezések és belső szabályzatban meghatározott paraméterek, elvárások alapján, mely során a család szerkezetét, szociális, anyagi, lakás- és életkörülményeit igyekszik felmérni.

6. Ezt követi az orvosi vizsgálat, melynek célja, hogy kiderüljön, a jelentkező nem szenved  olyan betegségben, amely hátráltatja, vagy akár időszakosan is akadályozza a gyermek gondozását, nevelését.

7. Ezután a feladatok ellátására felkészítő tanfolyam következik, ami 60 órából áll.

8. Közben beszerzésre kerülnek a működési engedélyhez szükséges dokumentumok:

  • a tevékenység helyszínéül szolgáló ingatlan tulajdonosának hozzájáruló nyilatkozata,
  • esetleg albérleti szerződés,
  • a jelentkező nyilatkozata, hogy nem állnak fenn vele szemben a jogszabályokban meghatározott kizáró okok,
  • az élettárs, házastárs támogató, együttműködésről szóló nyilatkozata,
  • hatósági erkölcsi bizonyítvány

9. A tanfolyam elvégzése és a működési engedély megszületése után a Hálózat nyilvántartásba veszi a nevelőszülőt.

A nevelőszülői feladatok ellátásához kapcsolódó anyagi támogatás mértéke:

Normál szükségletű gyermek esetén havonta/gyermek:

–          nevelési díj: 34.200 Ft

–          nevelőszülői díj: 15.000 Ft

–          ellátmány: 8550 Ft

–          családi pótlék

Különleges szükségletű gyermek esetén: (3 év alatti vagy tartósan beteg):

–          nevelési díj: 39.900 Ft

–          nevelőszülői díj: 15.000 Ft

–          ellátmány: 9975 Ft

–          emelt összegű családi pótlék

Kedves Testvérek!

Tudjuk, hogy sokan vannak még, akik szívükben hordozzák a segíteni akarás vágyát egy olyan közösségben, ahol naponként megtapasztalhatják: „… jobb adni…” és azt is, hogy miközben adnak, milyen sokat kapnak!

Testvéreink láthatják, tapasztalhatják az élő Ige igazságát és aktualitását mai életünkre nézve is.

További információ: Miklósi Erzsébet

    Szakmai vezető (06/30-522-551

Vélemény, hozzászólás?