Női Világimanapot tartottunk

Az Ökumenikus Női Világimanap kezdete az 1870-es évekre nyúlik vissza. Évről évre újabb csoportok csatlakoznak hozzá. A program célja, hogy megismerjük a különböző országokban élők mindennapi életét, a keresztyén nők helyzetét és együtt imádkozzunk, hiszen egy nagy keresztyén család tagjai vagyunk. Az imanapot minden évben március első péntekjén tartják világszerte és minden évben más országot ismerhetünk meg.

Mi is március 2-án pénteken tartottuk meg ezt az alkalmat, már nem először. Nagy öröm volt, hogy a baptista gyülekezet női tagjaival együtt kb. 70-en vettünk részt az Északi templomban az imanapon.

Ebben az évben a malajziai női bizottság készítette el az imanap liturgiáját melynek témája: Győzedelmeskedjen az igazság. Malajzia soknemzetiségű ország, ahol malájok, kínaiak, indiaiak és az őslakosok leszármazottai élnek együtt. A békesség és befogadás jelen van a családokban, a helyi kis közösségekben, ahol együtt élnek vegyesen muszlimok, buddhisták, hinduk, keresztyének vagy más vallási tradíciók követői. Hivatalos vallása az iszlám.

A keresztyén emberek Malajziában érezni szeretnék Isten jelenlétét, közelségét. Számukra a nehézségek is indítékok arra, hogy magasztalják és dicsőítsék Istent. Malajzia modern és fejlődő ország, de a sajtó és gyülekezési szabadság jogok nagyon korlátozottak. Sok a letartóztatás és a törvényszéki terror.

A sokszínűség és változatosság közepette mindenki számára életbevágóan fontos a tolerancia, a harmónia, az egyenlő és igazságos kormányzás. Együtt imádkoztunk azért, hogy minden nép, népcsoport és vallási közösség a vallások közötti harmonikus együttélésért, valamint az igazságos és a mindenkit egyaránt segítő fejlődésért munkálkodjon. Együtt imádkoztunk a 33. Zsoltár szavaival: Győzedelmeskedjék az igazság.

Az imanap szeretetvendégséggel fejeződött be, ahol megkóstolhattuk az egyik malajziai kedvelt süteményt.

Köszönjük szépen mindenkinek a részvételét és szolgálatát!

Vélemény, hozzászólás?