Adventi kegyelem

Mátészalka Kertváros 2010. december 12.

Igehirdető: Nagy György lelkipásztor

.

 

Lukács 1:46-55

Mária pedig ezt mondta: “Magasztalja lelkem az Urat, és az én lelkem ujjong Isten, az én Megtartóm előtt, mert rátekintett szolgálóleánya megalázott voltára: és íme, mostantól fogva boldognak mond engem minden nemzedék, mert nagy dolgokat tett velem a Hatalmas, és szent az ő neve, irgalma megmarad nemzedékről nemzedékre az őt félőkön. Hatalmas dolgot cselekedett karjával, szétszórta a szívük szándékában felfuvalkodottakat. Hatalmasokat döntött le trónjukról, és megalázottakat emelt fel. Éhezőket látott el javakkal, és bővelkedőket küldött el üres kézzel. Felkarolta szolgáját, Izráelt, hogy megemlékezzék irgalmáról, amint kijelentette atyáinknak, Ábrahámnak és az ő utódjának mindörökké.”

.

 

Amikor meghalt II. János Pál pápa, nagy találgatások voltak arra nézve, ki követi a pápai székben. Egy Rogers Cadenhead nevű férfi már jó előre bejegyeztette a www.benedictXVI.com /16.Benedek/ domain nevet, még mielőtt a Vatikán észhez tért volna. A domain név értéke rövid időn belül 16 ezer dollárra nőtt, azonban meglepő módon emberünk nem pénzt kért. „Megpróbálom elkerülni, hogy feldühítsek 1,1 milliárd katolikust és a hívő nagymamámat.” Cserébe a következőket kapta: egy „olyan” kalapot, ingyen szállást a vatikáni hotelben, teljes feloldozást, minden rákérdezés nélkül 1987. március 3.hetére.

Azt gondolom, mindannyiunk életében van olyan időszak, amit legszívesebben kitörölnénk saját és mások emlékezetéből, ha lehetne meg nem történtté tennénk. Keserves megtapasztalásunk, hogy az idő kerekét nem lehet visszafelé forgatni, s ha valamit elrontunk, annak következményei vannak. Lehet, hogy tudjuk orvosolni, de könnyen meglehet, hogy nem.

Adventi alkalmunkon újra lehetőségünk van rendezni életünket.  Múlt alkalommal Mefibóset története kapcsán láthattuk, hogy Isten Krisztus érdeméért nem a Tőle elszakadt nyomorult állapotunkra, nem a bűneinkre tekint, hanem szeretett Fiára, s így egészen más megítélés alá esik a   hívő ember élete. Ma arról szeretnék közöttetek szolgálni néhány igét átbeszélve, hogyan történik mindez a gyakorlatban, hogyan kapunk bűneinkre bocsánatot?


1. Először is meg kell állapítanunk, hogy leginkább maga Isten akarta és akarja rendezni bűneinket. „Mert az Isten őt rendelte engesztelő áldozatul azoknak, akik az Ő vérében hisznek, hogy igazságát megmutassa.” /Róma 3:25/ „Mert egykor mi is esztelenek, engedetlenek, tévelygők voltunk, különféle élvezetek rabjai, gonoszságban, irigységben élők, egymástól gyűlöltek és egymást gyűlölők. De amikor megjelent a mi üdvözítő Istenünk jósága és emberszeretete, nem az általunk véghez vitt igaz cselekedetekért, hanem az Ő irgalmából üdvözített…” /Tit.3:3-5/

2. Már a múlt vasárnap is láthattuk, hogy  „nem a vétkeink szerint bánik velünk, nem bűneink szerint fizet meg nekünk.” /Zsolt 103:10/ Talán ezért is élnek sokan felelőtlen életet, mert Isten hosszútűrését félreértelmezik. Ő a megtérésünkre, hozzá való odafordulásunkra vár, addig sokan erőtlenségének gondolják ezt.

3. A Kolossé levélben az apostol egyértelművé teszi, hogy Fiában megbékéltetett önmagával. Ez úgy történt, hogy az Igaz Bíró kiszabta a méltó büntetést, azt azonban nem a bűnös ember, hanem Krisztus viselte el a Golgotán. Ezt követően a bíró igaznak nyilvánítja életünket, mint akinek rendezve vannak dolgai, szabadon távozhat.

4. Eltörölte álnokságainkat. „Én, én vagyok az, aki eltörlöm álnokságodat önmagamért, és vétkeidre többé nem emlékezem.” Nemrég tett bizonyságot közöttünk egy fiatalember Budapestről, aki 3 évig volt csoportvezető egy nagyobb cégnél. Zavaros pénzügyei miatt okirat hamisítást és sikkasztás követett el. Lelkiismerete nem hagyta nyugodni, a rendőrségen feladta magát. Jegyzőkönyvet készítettek vallomásáról, majd hazaengedték. Másfél évig tartott a nyomozás, kihallgatások sora következett, ahol 17 sértett és saját maga is vallomást tett arról, hogy a cég kasszájából mintegy 2 millió forint hiányzik. A rendőrség a nyomozás során mindezt be is bizonyította, vaskos iratkupac készült a tárgyalásra. Sokat gondolkodott azon, hogyan fogja visszafizetni ezt a nagy tartozást? Spanyolországba készült, a jobb kereset reményében. Az  El Camino zarándokút életében damaszkuszi út lett, hiszen hitre jutott, megtért. Hazaérve  bíróság elé került ügye. A legrosszabbra is felkészülve várta a tárgyalást. Meglepő módon a bírónő felolvasott egy levelet, amelyben minden egyes sértett azt nyilatkozta, hogy Tamás semmilyen kárt nem okozott. A sértettek elálltak a követeléstől, mintha soha sem tett volna ellenük semmi rosszat. Ő lepődött meg legjobban. Hihetetlen volt, hogy ott a paksaméta, tényszerűen felsorolva mindazt, amit elkövetett, mégis felmentő ítélet született, amely azonnal jogerőre is emelkedett. „Priusz” nélkül, megkönnyebbülve távozott a teremből. Erkölcsi bizonyítványában semmi sem szerepel minderről. Ma gyermek és ifjúsági misszióban szolgál. Gyakran elmondja fiatalok felé bizonyságtételét, hirdetve a kegyelmet, amit kapott.

 

Mi szoktuk azt hajtogatni: „megbocsátok, de nem felejtek!” A „nem emlékezés” ezzel szemben arról szól, hogy Isten elhatározza, nem fog emlékezni az elkövetett bűneidre. „Nincs tehát most már semmi kárhoztató ítélet azok ellen, akik a Krisztus Jézusban vannak.” /Róma 8:1/

5. Háta mögé veti bűneinket. „…hátad mögé dobtad minden vétkemet.” /Ézsaiás 38:17/ Isten nem szeretné, hogy bármi közéd és Közzé álljon. Ezért mindenkinek, aki megvallja bűneit, számolhat azzal, hogy Isten a háta mögé veti, úgy, hogy nem látja, de nem is akarja látni azokat.

6. Megint más képet használ a Biblia, amikor a Mikeás 7:19-ben azt írja: „eltapossa bűneinket, a tenger mélyére dobja minden vétkünket.” Ez ráadásul arra is utal, hogy sem a Sátánnak, sem nekünk nem szeretné meghagyni azt a lehetőséget, hogy újra és újra ezzel foglalkozzunk. Valaki egyszer úgy fogalmazott: Vétkeinket a tenger mélyére dobta, és kiírta egy táblára: halászni tilos.”

7. „Amilyen messze van Napkelet Napnyugattól, olyan messzire veti el vétkeinket.” Próbáljuk ésszerűen végiggondolni, milyen messze van Napkelet Napnyugattól? Mivel nem tudjuk meghatározni pontosan, hol kel fel a nap és hol nyugszik le, így azt sem tudjuk behatárolni, hol ér véget Isten kegyelme, milyen messzire veti el tőlünk bűneinket.

 


„Ahol megnövekedett a bűn, ott még bőségesebben kiáradt a kegyelem.” /Róma 5:20/

Az remélem mindannyiunk előtt világossá vált, hogy ez azokra vonatkozik, akik Krisztusban vannak, akik kegyelmet kértek és találtak Istennél. Ha nincs rendezve, akkor bűneink megmaradnak és annak valós következményivel szembesülnünk kell.

Ezekből a bibliai példákból is láthatod, Isten milyen nagy szeretettel törődik velünk és milyen nagy az Ő kegyelme.

 

Mindez nem tesz bennünket könnyelművé a saját bűneinkkel kapcsolatban?

Nemrég jelent meg az evangélikus Dietrich Bonhoeffer: Követés című könyve. Ebben nagyszerűen ismerteti azt a kegyelemet, amelyet nem szabad leértékelnünk, hiszen Isten nagy ajándéka számunkra.

„Az olcsó kegyelem bűnbánat nélküli bűnbocsánat meghirdetését, gyülekezeti fegyelem nélküli keresztséget, bűnök megvallása nélküli úrvacsorát, személyes gyónás nélküli feloldozást jelent. Az olcsó kegyelem követés nélküli, kereszt nélküli kegyelem, az emberré lett Jézus Krisztus nélküli kegyelem.

A drága kegyelem a szántóföldbe elrejtett kincs, amelyért az ember elmegy és örömmel eladja mindenét, amije volt; a drágagyöngy, amelynek áráért a kereskedő minden vagyonát odaadja; Krisztus királyi uralma, amelynek kedvéért az ember maga kaparja ki a saját szemét, amely megbotránkoztatja; Jézus Krisztus hívása, amelyre a tanítvány elhagyja hálóját, és követi őt.

A drága kegyelem az evangélium (örömhír!), amelyet mindig újra kell keresni, ajándék, amelyért imádkozni, ajtó, amelyen kopogtatni kell.


Drága, mert követésre hív, kegyelem, mert Jézus Krisztus követésére hív; drága, mert az ember életébe kerül; kegyelem, mert csak így ajándékoz életet; drága, mert a bűnt elveti, kegyelem, mert a bűnöst megigazítja. Mindenekelőtt azért drága a kegyelem, mert Istennek került sokba, Istennek FIA életébe került; – “áron vétettetek meg” – és nekünk nem lehet olcsó, ami Istennek drága. Mindenekelőtt azért kegyelem, mert Istennek nem volt túl drága a Fia a mi életünkért, hanem odaadta értünk. A drága kegyelem – Isten emberré létele.”

Ámen.

Vélemény, hozzászólás?