“Szatmár határok nélkül”

  • Post category:Nagyvilág

Szatmárért alapítottak egyesületet a reformátusok

„Szülőföldjükért felelősséget vállaló, a Szatmári régiót önálló földrajzi, történelmi, néprajzi és kulturális egységnek tekintő alulírott személyek arra a közös elhatározásra jutottunk, hogy az országhatár által szétszabdalt történelmi Szatmárt újra életre keltjük, és megvalósítjuk a benne élő szatmári emberek szellemi-lelki egyesítését” – áll abban a szándéknyilatkozatban, amelyet Fülöp István Fidesz-es parlamenti képviselő és Dr. Végh Balázs Béla szatmárnémeti egyetemi adjunktus látott el kézjegyével. A Reformátusok Szatmárért Közhasznú Egyesület tagjai szerint a közös nyelv, a közös kultúra, a mindenkor és mindenhol jelenlévő szatmári identitás bátorítja fel őket az egyesület tevékenységeinek megrendezésére. Úgy vélik arról a „szatmári lelkület”-ről kell beszélniük, amely koronként történelmi személyiségeinkben és irodalmárainkban, illetve művészeinkben nyilvánult meg markánsabban: Kölcsey Ferenc, Móricz Zsigmond, Szilágyi Domokos, Páskándi Géza és mások életművében. A szatmári ember önmagára ébredése mindenkor összefonódott a református egyház és a református értelmiség szellemi-lelki újjáéledésével, és ez ma, a globalizáció korában sem történhet másképpen. „Az egyháznak, a keresztyén eklézsiának ma is van rejtett tartaléka és szellemi-erkölcsi ereje, amelyre bátran építhetünk” – vélik az egyesület alapítói.

Egyesületük olyan célokat tűz maga elé, amelyek egyszerre válaszolnak korunk kihívásaira és viszik tovább a szatmári régió legértékesebb hagyományait. Ezek közül a következőket emelik ki: a szatmári régió kulturális, szellemi alkotó energiájának összefogása, a térség gazdasági és társadalmi súlyának növelése az országhatár mindkét oldalán elő szatmári emberek kulturális, lelki egyesítése; közös pályázatok készítése; világi és egyházi találkozók szervezése; testvértelepülési kapcsolatok kialakítása, illetve nem utolsó sorban a térség földrajzi, irodalmi, gazdasági stb. turistaútjainak a kiépítése.

„Egyesületünk tagjai lehetnek mindazok a személyek, akik vonzalmat éreznek a szatmári térség iránt, elfogadják egyesületünk alapszabályzatát és egyetértenek célkitűzéseinkkel” – áll a nyilatkozat befejező sorában.

Vélemény, hozzászólás?