Szeretetszolgálat – oszd meg, amid van

48. nap

„Mindazok pedig, akik hittek, együtt voltak, és mindenük közös volt.„ ApCsel 2, 44

 Miért tegyek jót? Miért hozzak áldozatot? Megéri keresztyénnek lenni?

Egyrészről lemondás, elhatárolódás, másrészt valami láthatatlan erőnek a vonzásában és vezetése alatt egy magasabb értékrend szerinti élet igenlése és gyakorlása.

Jézus példája és tanítása, az általa véghezvitt csodák és jelek ma is csak a bűnbánattal, megbocsátással és kegyelemmel élő embernek érthető és élhető. Hatalmas erőforrás birtokába jut az, aki képes önző énjét megtagadni, magát Jézusnak odaszánni, őt követni, benne élni. Messze nem használjuk ki azt a lehetőséget, amit Isten készített az őt szeretőknek. Regisztráljunk bátran a SZERETETHÍD Kárpát-medencei református önkéntes napokra (2012. május 18-19.)! www.szeretethid.jobbadni.hu. Tájékozódjunk rendszeresen diakóniai hírekről, felhívásokról a www.diakonia.hu oldalon! „Ne csak szóval szeressünk, hanem cselekedettel és valóságosan!”

A hitből fakadó cselekedetek megváltoztatják az embert. A krisztusi életnek van egy olyan jellemzője, mint egy kis lángnak, amely kicsinységével is hatalmas tüzet tud gyújtani. De minél nagyobb a sötétség, annál messzebb világít a legparányibb gyertya fénye is. Ma sem jelent mást a szeretetszolgálat, mint 2000 évvel ezelőtt. Jézus személyében Isten irgalmassága, szeretete, Igéje öltött testet. Ő azért jött, hogy szolgáljon, és életét adja sokakért. Tanítványaitól irgalmasságot várt el és nem áldozatot. Jézussal lehet csak Istennek kedves, értékes életet élni, és az örök életet megnyerni. Meglátom-e Jézust ma a szenvedőben, a szegényben, a betegben, a rám váró, némán sikoltó, vergődő emberben? Aki igazán szereti Jézust, az szeretni tudja a másik embert is, annak körülményeitől, tulajdonságaitól függetlenül. Ha meg tudom osztani azt, amim van, Jézus többel ajándékoz meg rajta keresztül. Schweitzer Albert mondta: „Csak az az ember lehet igazán boldog, aki keresi és megtalálja a mások iránti szolgálat útját.”

Jézus azt ígéri: „Aki keres, talál. A zörgetőnek megnyittatik.” Ha elindulsz vele, ő csodát tesz az életedben, és rajtad keresztül mások is átélhetik ugyanazt a kimondhatatlan szabadulást, amit az ő láthatatlan jelenléte és ereje művel mindazokkal, akik megnyílnak előtte. A feltámadott Jézussal való találkozás egyik áldott gyümölcse az üdvösség reménységével végzett szeretetszolgálat.

Dani László

 

Vélemény, hozzászólás?