Archívum

Jézus veled akar lenni

A Vőlegény azért jön a menyasszonyhoz  hogy vele eggyé legyen. Úgy jön, mint aki birtokba akar venni téged. Azért jön, hogy betöltse életedet. Azt akarja, hogy amint a kenyér és a bor táplálja testedet, úgy tápláljon ő is téged. Eggyé kíván veled lenni. Éppen abban botránkoztak meg a zsidó vezetők, amikor így szólt, hogy az én […]

Olvasd tovább

Immánuel, velünk az Isten

„Ha Isten velünk, ki lehet ellenünk?” Évekig abban a tévhitben éltem, hogy Isten ellenem van. Úgy képzeltem el Őt, mint aki csak arra vár, mikor hibázom, hogy végre dühödten lesújtson rám. Végre megértettem: Isten azt akarja, hogy élvezzem a feltétlen szeretetében rejlő békességet, és többé ne a törvényeskedéssel járó félelem uralja az életemet. … A […]

Olvasd tovább

Isten útja

“Ne a régi dolgokat emlegessétek, ne a múltakon tűnődjetek!  Mert én újat cselekszem, most kezd kibontakozni, majd megtudjátok! Már készítem az utat a pusztában, a sivatagban folyókat fakasztok.”
Olvasd tovább

Érezzétek és lássátok meg!

Semmit sem kívánok nektek karácsonyra jobban, mint azt, hogy érezzetek meg valamit abból a szeretetből, amellyel Isten Jézus Krisztusban szeret benneteket.  Semmire sincs olyan nagy szükséges a modern embernek, mint éppen arra, hogy egyszer úgy igazán megragadja, felemelje, és már-már elveszett emberi méltóságába visszahelyezze ez a szeretet. Mert nézzétek, mivé válik az ember lassan ebben […]

Olvasd tovább

Isten odavan érted

Ha Istennek lenne hűtőszekrénye, a fényképed rajta lenne. Ha lenne pénztárcája, a fotód benne lenne. Minden tavasszal virágokat küld neked és egy napfelkeltét minden reggel. Ha bármikor beszélni akarsz vele, Ő rád figyel. A világegyetem bármelyik részét választhatta volna lakhelyéül, és Ő a szívedet választotta. Na és a karácsonyi ajándékod, egyenesen Betlehemből? Kedves barátom, be […]

Olvasd tovább

A Menny hőse Isten

A Lélek és a menyasszony mondja: jövel… (Jel.22,17) A Menny hőse Isten. Az angyalok nem a palotákat és a ragyogó utcákat dicsőítik. Nem a kapuk és gyöngyök késztetik éneklésre a seregüket, hanem Isten. Az Ő felsége mozgatja a Menny költőinek tollát és ejti ámulatba polgárait. Ők örökké tapasztalják Dávid imádságának meghallgatását: “Egy dolgot kérek az Úrtól…, hogy […]

Olvasd tovább

Szeretve lenni

“Mert úgy szerette Isten e világot, hogy az Ő egyszülött Fiát adta, hogy aki hisz Ő benne, el ne vesszen, hanem örök élete legyen.” János 3,16 Szeretve lenni annyi, mint kiválasztottnak lenni. Az a tudat, hogy téged választanak, az egyik legnagyobb ajándék, amit a szeretet a szeretett félnek adhat. Ez azt jelenti, hogy valaki meglátta […]

Olvasd tovább

Isten várakozik

‎”Íme, az ajtó előtt állok…” Jel. 3,20 Áldott az az ember, aki békésen, nyugodtan tud készülni, és tud várakozni, de adventnek a legnagyobb mindeneket felülmúló ígérete, hatalmas evangéliuma az, hogy Isten várakozik. Isten várakozik arra, hogy velünk találkozzon. Ez a legcsodálatosabb, leghatalmasabb kitüntetés, amit ember kaphat amit ember átélhet és átérezhet, mert advent ott van, […]

Olvasd tovább

Nyissatok ajtót!

Emeljétek föl fejeteket, ti kapuk, emelkedjetek föl, ti ősi ajtók, hogy bemehessen a dicső király! Ki az a dicső király? Az erős és hatalmas Úr, az Úr, aki hatalmas a harcban. Emeljétek föl fejeteket, ti kapuk, emeljétek föl, ti ősi ajtók, hogy bemehessen a dicső király! Ki az a dicső király? A Seregek Ura, ő […]

Olvasd tovább

Láttuk az Ő dicsőségét

 Thorndwalsennek,  a híres északi szobrásznak van egy gyönyörű híres Krisztus szobra. Állítólag a leghíresebb Krisztus szobor. Valaki ott állt előtte  – érdekes, egyáltalán nem látom szépnek. Erre megszólalt, aki a tárlatot mutatta és azt mondta: Kérem térdeljen le, ez csak onnan látható. Voltál már térden? Nem külsőleg kérdezem, belül. Mert az Ő dicsősége csak onnan látható. Azt mondja az Ige: Magasságban és […]

Olvasd tovább

Tudom, hogy Messiás jő

Vasutas koromban pénztárkezelő voltam egy állomáson és egyszer bekiabált egy másik kollégám reggel, amikor már lejárt a munkaidom, hogy megjött már a megváltója? Ő a leváltót értette. Vissza is válaszoltam neki azonnal: igen, kétezer évvel ezelőtt megjött a Megváltóm, most a leváltómat várom.

Olvasd tovább

Hozzánk lett hasonlóvá

Abbis sah perzsa uralkodóról szól a következő történet. A sah nagyon szerette népét. Hogy még jobban megismerje és megértse őket, különféle álruhákban vegyült el alattvalói között. Egy napon szegény emberként elment a nyilvános uszodába és egy szűk cellában leült a kazánfűtő mellett, aki a melegről gondoskodott. Amikor eljött az ebédidő, a király megosztotta egyszerű ételét […]

Olvasd tovább

Íme, jön neked a te királyod!

Ímhol jön a te Királyod! Várhatna, míg te jössz oda hozzá! De nem vár! Ő jön hozzád!  Egyszerűen bejelenti Zákeusnak: “Ma a te házadban kell megszállnom.” Hozzád jön, igen hozzád! Vedd egészen személyesen! Hidd el, hogy neked is Jézusra van szükséged, mint nekem és minden embernek. Ha nem így lenne, nem jönne Jézus. Hozzád jön, aki talán nagyon egyedül vagy, talán nem […]

Olvasd tovább

“Ő előbb szeretett minket”

Szeretni nem tud a csillag, nem tud a növény, nem tudnak a dolgok, szeretni csak egy személyiség tud. S mikor azt mondjuk, hogy Ő szeretet, akkor személyes Istenről tettünk hitvallást, mégpedig olyan személyről, akinek egész lényét és minden munkáját, dicsőségét és tökéletességét az foglalja össze és fejezi ki, hogy ő a teljes, tiszta és örökkévaló […]

Olvasd tovább