A jól forgolódó presbiter

A jól forgolódó presbiterek kettős tisztességre méltattassanak, főképpen akik a beszédben és tanításban fáradoznak. (I.Tim.5:17.)1

...a presbiter Krisztus követe, Jézus gyülekezetének képviselője. Krisztusért járván tehát követségben, mintha Isten kérne mi általunk: Krisztusért kérünk, béküljetek meg az Istennel. (II.Kor.5:20.)1 ...


Olvasd tovább A jól forgolódó presbiter

Az új presbitérium, mint a gyülekezet növekedésének lehetséges eszköze, vagy gátja

A gyülekezetek alapvetően nem jók, vagy rosszak. A kérdés az, hogy keresik-e a további növekedés útját... A „cél felé futnak”, vagy csak a napi túlélésre koncentrálnak? Tűznek-e ki újabb és újabb közvetlen célokat, hogy betöltsék missziójukat, hogy szolgáljanak és így növekedjenek? Tudatosul-e mindez a gyülekezetben, lelkesednek-e tagjai, és bekapcsolódnak-e tevőlegesen is?...

Olvasd tovább Az új presbitérium, mint a gyülekezet növekedésének lehetséges eszköze, vagy gátja

Presbiteri találkozó

Nem vagytok többé idegenek és jövevények, hanem polgártársai a szenteknek és háza népe Istennek (Ef. 2,19)

2012. február 18-án szombaton a Presbiteri Szövetséggel közösen Presbiteri találkozót tartunk.

Olvasd tovább Presbiteri találkozó

A presbiterválasztásról

December 4-én, vasárnap az Északi lakótelepi templomunkban tartottuk tisztújító közgyűlésünket, melyen gyülekezeti tagjaink dönthettek a felálló új Presbitérium összetételéről.   A Kertvárosi Gyülekezet tagjai közül a következő 18 személy fogja…

Olvasd tovább A presbiterválasztásról