Archívum

Szükség van-e új reformációra?

Hálásak vagyunk Istennek, hogy egyházunkat megáldotta reformátorokkal, megújulási mozgalmakkal, ébredésekkel, ugyanakkor hiszünk abban, hogy Isten népének újra és újra kérni kell: a mi időnkben, rajtunk és általunk cselekedje meg akaratát, gyűjtse össze választottait, újítson meg. Kezdje rajtunk. Cselekedjen általunk.

Olvasd tovább

Új reformáció? Az egyház válaszút előtt

Sok ezer lelkész látja Luther Márton után fél évezreddel érettnek az időt egy új reformációra. Van, aki új formákat, mások új teológiát is varrnának a haldokló gyülekezetekre. Jóllehet Afrikában és Dél-Amerikában dinamikusan növekednek az evangéliumi, különösen a karizmatikus gyülekezetek, a nyugati civilizációban gyengélkedik a korábban erős keresztyén hit. Mind a katolikus, mind pedig a protestáns gyülekezetek naponta […]

Olvasd tovább

A reformáció

„Ébredj bizonyságtévő lélek!” – szól az énekbeli jelmondat. Luther és hittársai megfogadták a lelkükben fogant felszólítást, pedig ekkor ez az „ébredés”, ez a bizonyságtétel a tiszta, csak az Isten és ember közvetlen kapcsolatát és az Írás igazságát elfogadó hit mellett, kiátkozást, sőt halált eredményezhetett.

Olvasd tovább