Tájékoztató a nevelőszülői hálózatról

 • Post category:Misszió

TÁJÉKOZTATÓ ANYAG

A nevelőszülői hálózat: személyes gondoskodást és otthont nyújtó gyermekvédelmi szakellátási forma.

Az otthont nyújtó ellátás tartalma:

 • teljes körű ellátás
 •  gondozás-nevelés
 •  családgondozás
 •  ha nem lehetséges a családba való visszakerülés, az örökbefogadás elősegítése         
 •  utógondozás

 

Kik lehetnek a gondozottak?

0-24 (25) éves korú ideiglenesen elhelyezett, átmeneti és tartós nevelt gyermekek, illetve utógondozói ellátott fiatal felnőttek.

 Hogyan kerülnek a gyermekek a rendszerbe?

A gyámhivatali, vagy gyámhatósági határozat alapján

A gondozási hely kijelölése: a szakszolgálatokon keresztül történik, a megyei gyermekvédelmi szakértői bizottságok javaslata alapján

 

KI LEHET NEVELŐSZÜLŐ?

A törvényi előírásoknak (1997. évi XXXI. tv. 54.-56. §) meg kell felelni:

 • Legalább 24 éves életkor, min.18, legfeljebb 45 évvel idősebb a nevelt gyermeknél
 • Büntetlen előélet, cselekvőképesség
 • Lehet külföldi állampolgár is (jogszerű magyarországi itt-tartózkodással)
 • Szülői felügyeleti joga nem szünetel, nem szüntették meg
 • saját gyermekeivel együtt maximum négy gyermeket nevelhet hagyományos nevelőszülőként, hivatásos nevelőszülőként hét gyermeket
 • A fenntartó további feltétele: lelkészi ajánlás
 • Háziorvosi igazolás: a gyermek ellátását korlátozó testi, érzékszervi, értelmi fogyatékosságban, súlyos pszichotikus zavarban, alkohol és kábítószer-függőségben, valamint a gyermekről való gondoskodást akadályozó, ill. a gyermek egészségét veszélyeztető betegségben nem szenved, az egy háztartásban élők egészségi állapota a gondozottak egészségét nem veszélyezteti
 • Legalább átlagos intellektuális szint (min. 8 általános)
 • Tudja vállalni a vér szerinti családdal való kapcsolattartást

rendszeres jövedelmet tud igazolni

 

Lakhatási körülményekre vonatkozó előírások: 

 • Száraz, világos, legalább kétszobás lakás, az egyik szoba legalább 6 m2/fő
 • Nemenként külön szoba a gyermekek számára (legalább 6m2/fő)

 

      A felkészültségre vonatkozó elvárások: képzéseken való részvétel

 • Döntés-előkészítő tréning (28 óra), tényleges felkészítés (32 óra)
 • A képzéshez-költségeihez való jelképes hozzájárulás az egyházi támogatás révén
 • Továbbképzések (hathavonta 6 óra)

 

A nevelőszülővé válás folyamata:

 • Toborzás a lelkészek által, információnyújtás
 • Jelentkezés a református nevelőszülői hálózatnál, a hálózat lelkészi ajánlást kér
 • Komplex alkalmassági vizsgálat (interjú, környezettanulmány)
 • Képzés (28 óra döntés-előkészítő, valamint 32 óra felkészítő)
 • Tanúsítvány megszerzése
 • A Fenntartó működési engedélyt módosíttat
 • A működési engedéllyel rendelkező nevelőszülőhöz a gyámhivatal határozata alapján kerül átmeneti nevelésbe a gyermek, konkrét megállapodás megkötését követően

 

Juttatások gyermekenként

A mindenkor hatályos költségvetési törvény határozza meg

Ez 2010. évben:

 

 • nevelési díj (jelenleg 34.200 Ft/gyermek/hó, különleges szükséglet esetén 39.900Ft/hó)
 • külön ellátmány (jelenleg: 8. 550 Ft/ gyermek/hó)

különleges szükséglet esetén 9.975 Ft/ gyermek/hó

 • nevelőszülői díj (jelenleg: 15. 000Ft/gyermek)
 • a családi pótlékot is a nevelőszülőnek folyósítják

 

További tájékoztatást a következő telefonszámon kérhet: t: 0630/ 482-5850

e-mail: mrgysz@reformatus.hu

Vélemény, hozzászólás?