Túloznak-e a kereszténység eltűnéséről szóló tanulmányok?

  • Post category:Nagyvilág

Az International Bulletin of Missionary Research 27 éven át tett közzé a keresztény misszió általános helyzetére vonatkozó éves jelentéseket.

Ez a dokumentum számokban igyekszik kifejezni a keresztény világot és változásait, összevetve más vallások helyzetének változásaival. Bemutatja azt is, hogy a kereszténység kifejeződésének különböző formái hogyan viszonyultak más valóságokhoz a közelmúltban és jóval régebben.

A 2011-es beszámolóban szembetűnő a vértanúságra vonatkozó adat. A dokumentum azokat a Krisztus-hívőket nevezi vértanúknak, akik tanúságtevőkként, a természetes haláluknál korábban, emberi ellenségeskedés következtében vesztették életüket. A felmérés becslése szerint az utóbbi 10 évben átlagosan 270 keresztény szenvedett vértanúságot minden 24 órában. A vértanúk száma a 2000 és 2010 közötti időszakban közel egymillió, míg 1900-ban számuk 34 ezer volt.

A beszámoló szerint 2011 közepéig összesen 2 milliárd 306 millió 609 ezer keresztény lesz a világon minden felekezetet beleszámolva, amely a világ össznépességének 33%-a. Ez az adat enyhe emelkedést mutat a 2000-eshez képest (32,7%), de kisebb csökkenést is az 1900-ashoz viszonyítva (34,5%). A 2,3 milliárd keresztényből mintegy 1,5 milliárd jár templomba, és 5 millió 171 ezren imádkoznak valamilyen közösségben vagy imahelyen. Ez utóbbiak 1900-ban 400 ezren voltak, 2000-ben pedig 3,5 millióan.

A 2,3 milliárd keresztény egyházi szempontból 6 nagyobb csoportba osztható:
– 1 milliárd 160 millió 880 ezer katolikus,
– 426 millió 450 ezer protestáns,
– 271 millió 316 ezer ortodox,
– 87 millió 520 ezer anglikán ,
– 378 millió 281 ezer „független” (pléldául azok, akik elszakadtak a vallási értelemben vett történelmi kereszténységtől, vagy nem csatlakoztak hozzá),
– 35 millió 539 ezer „marginális” keresztény (például azok akik valamilyen sajátos, kételkedésen alapuló teológiát, vagy a Biblián kívüli kinyilatkoztatást vallanak).

A 2,3 milliárd keresztény mellett 1,6 milliárd muzulmán, 951 millió hindu, 468 millió buddhista, 458 millió népi vallást gyakorló kínai és 137 millió ateista van, mely utóbbi szám az utóbbi évtizedekben csökkent.

Néhány összehasonlító adat növekedésről tanúskodik: 2011-ben naponta átlagosan 80 ezer új keresztény van (melyből 31 ezerre tehető a katolikusok száma), 79 új muzulmán és kevesebb mint 300 új ateista.

Az elmúlt évszázadban Afrikában növekedett a legmeglepőbb mértékben a keresztények száma. 1900-ban 8,7 millió keresztény volt Afrikában (az első helyen Egyiptom, majd Etiópia és Dél-Afrika állt), ma pedig az afrikai keresztények száma eléri a 475 milliót, és a becslések szerint 2025-ig el fogja érni a 670 milliót.

Az egész világon lévő keresztény felekezetek száma 1900-ban 1600 volt, 1970-ben 18 800, napjainkban pedig 42 ezer.

Néhány további adat:
2011-ben 71 millió 425 ezer Bibliát osztanak szét az egész világon, és mintegy 2 milliárd ember néz vagy hallgat havonta legalább egyszer keresztény jellegű tévé- vagy rádióműsort. Ebben az évben 7,1 millió kereszténységre vonatkozó könyvet adnak ki, míg ez a szám 1970-ben 800 ezer volt.

Az International Bulletin 2011 nagy tanúsága a misszió általános helyzetéről az, hogy a kereszténység eltűnéséről szóló tanulmányok rendkívül túloztak. Elmondható, hogy a kereszténység hanyatlóban van Nyugat-Európában, de ez egy növekvő exponenciális görbe kanyarulatán helyezkedik el, a növekedés pedig a világ más részein megdöbbentő arányokat mutat, beleértve Ázsiát is, a keresztény evangelizáció szempontjából legnehezebbnek mondható térséget.

A kereszténység állandó növekedése az ateizmus hanyatlásával szemben (abszolút számokban tekintve, és az ateisták arányát a világ össznépességéhez mérve) azt sugallja, hogy az új ateizmus képviselőire oly jellemző gúnyolódó stílus inkább saját konkrét félelmeiket tükrözi: vesztésre állnak, az idő pedig halad. Az pedig valószínűtlen, hogy egy ilyen hír megjelenjen a hagyományos médiában. Mindenesetre a számok léteznek – írja az Avvenire.

Magyar Kurír

Vélemény, hozzászólás?