Ünnepi köszöntés – Kincses vasárnap

Szeretettel köszöntöm a Mátészalka Kertvárosi Ünneplő Gyülekezetet!

A Magyarországi Református Egyház vezetőit és tagjait egyre intenzívebben foglalkoztatja az egyház jövőképe: Milyennek kell lennie a jövő református egyházának, a jövő református gyülekezetének?

Dr. Bölcskei Gusztáv püspök úr már két évtizeddel ezelőtt egy TV interjúban úgy fogalmazott, hogy a ma egyházának közérthető, szimpatikus és sokszínű szolgálattal kell megjelenítenie a ma embere számára az evangélium üzenetét.

Itt és most, a Mátészalka Kertvárosi Református Egyházközség Kincses Házának, mint multifunkciós közösségi térnek a felszentelése ünnepén e püspöki prófétai iránymutatás beteljesülésének lehetünk hálás, csodálkozó részesei.

A Debrecen-Széchenyi kerti Református Egyházközség lelkipásztoraként szeretném megerősíteni a Mátészalka Kertvárosi Református Egyházközség lelkipásztorát, presbitériumát és gyülekezeti közösségét, hogy jó úton jár, és eredményes közösségépítő munka különleges lehetőségét kapta meg a Kincses Ház megépülése által.

A mi gyülekezetünk már másfél évtizede végez hasonló lelki nyitottsággal közösségépítő és missziói szolgálatot.

Templomunkat többfunkciós épületként tervezte meg Lengyel István Ybl-díjas debreceni építész.

Templomunk a hagyományos istentiszteleti alkalmak elsődleges helyszíne, egy élő református gyülekezet méltó lelki otthona. Istentisztelet, bibliaóra, imaóra, konfirmációs oktatás, gyermek istentisztelet, ifjúsági bibliaóra, presbiteri bibliaóra, házaspári kör, női kör, gyógyuló szenvedélybetegek bibliaórája, evangélizáció, hitmélyítő bibliamagyarázat által él, épül, növekedik gyülekezetünk.

Azonban a vallástalan, elvilágiasodott társadalmi rétegek, csoportok megszólítására új, számukra is érdekes, vonzó rendezvényeket kell szervezni és felkínálni. Ezért …

– a templomunk nagyterme tervezett akusztikájú koncertterem, hangversenyterem

– a templomunk kisterme kiállító terem, Kálmáncsehi Galéria néven fogad havonta egy képzőművészeti tárlatot

– a Mindenki Otthona Foglalkoztató Ház elnevezésű gyülekezeti házunkban gyermek játszóház, kézműves kör, ifjúsági sportklub, filmklub, életmód klub, idősek nappali klubja működik

– templomunk és gyülekezeti házunk előadások, konferenciák, iskolai rendezvények, civil találkozók helyszíneként is szolgál

– templomunkban van babaszoba a kisgyermekes családok számára

– templomunkban van urnaterem, amely által a kegyelet és vigasztalás szolgálatát végezhetjük

– templomunk udvarán gyermekjátszótér, sportpálya, bográcsozó hely van kialakítva

– templomunk parkjában debreceni egyházi közéleti személyek restaurált sírköveiből emlékparkot létesítettünk, ahol ápoljuk Baltazár Dezső püspök emlékét

– templomunk kertjében emelkedik Kálmáncsehi Sánta Márton püspök és Hegymegi Kiss Áron püspök szobra

Együttműködünk Debrecen Város Önkormányzatával Közművelődési Megállapodás keretében.

Ápoljuk az ökumenikus testvéri kapcsolatokat zsidó, katolikus, evangélikus, baptista hittestvéreinkkel.

Partneri kapcsolatunk van a területünkön működő oktatási intézményekkel, más civil szervezetekkel, és igénybe vesszük családterapeuta, pszichológus, pedagógus, családorvos, dietetikus, gyógytornász, népművelő, könyvtáros szakemberek közreműködését.

E lelki-szellemi nyitottság gyümölcse a közösségünket és szolgálatunkat övező köztisztelet, valamint a közösségi-kulturális programjaink során az évente több mint 5.000 regisztráció a minket körülvevő lakókörnyezet részéről.

Mindezek alapján bátorítom a Mátészalka Kertvárosi Református Egyházközség Lelkipásztorát, Gondnokát, Presbitériumát és egész Közösségét, hogy teljes lelki békességgel és hálaadással vegyék birtokba és használják Isten dicsőségére, sokak áldására a Kincses Ház multifunkciós épületét!

Két nagyon fontos tanácsom az ünneplő gyülekezet számára:

  1. A Kincses Ház minden programját hassa át a bibliai, evangéliumi lelkület és értékrend.
  2. A lelkipásztor mellé sorakozzon fel egy lelkileg komoly minőségű, megfelelő létszámú és szakmailag felkészült munkatársi közösség.

Ha ezeket a tanácsokat megfogadják, akkor minden bizonnyal gazdag áldás lesz a Kincses Ház működésén, a gyülekezet életén és szolgálatán.

Kívánom, hogy legyen imádságuk és tevékenységük célja azonos Pál apostol gondolatával: I. Korinthus 9,19-23.

„…magamat mindenkinek szolgájává tettem,,

hogy minél többeket megnyerjek … megmentsek …”

Isten áldja meg a Mátészalka Kertvárosi Kincses Házat!

Jenei Zoltán – lelkipásztor, Debrecen

Vélemény, hozzászólás?