nagy gy

Nagy György – lelkipásztor

Kompetenciák:

 stratégiai gondolkozás, motiváló képesség, szervezőkészség, kezdeményező készség, új ötletek, megoldások kipróbálása, írott és elektronikus médiában többéves tapasztalat,  Ige és életszerű, elkötelezésre hívó igehirdetés

.

.

makrai tDr. Makrai Tibor – főgondnok

Hivatalból valamennyi munkacsoport tagja.

A Házaspári kör vezetője, az Egyházkerületi Közgyűlés világi képviselője, a Mátészalkai Református Szeretet Alapítvány kuratóriumi tagja, az országos Biblia Szövetség elnöke, a Titus Hitéleti Alapítvány alapítója.

Kompetenciák:

döntésképesség, logikus gondolkodás, lényegfelismerés, bibliai igazságok mélyreható ismerete és azok átadására való készség

 

.

alexa i

Alexa Imre – gazdasági gondnok

A missziói, a gazdasági és az építési munkacsoport tagja, a Mátészalkai Református Szeretet Alapítvány kuratóriumi tagja, valamint a Nemzetközi Gedeon Társaság tagja.

Kompetenciák:

kezdeményező készség, határozottság, segítőkészség, kompromisszumkészség, konfliktusmegoldó készség, áttekintő képesség, kreativitás, új ötletek, megoldások kipróbálása, rendszerben való gondolkodás, gyakorlatias feladatértelmezés, intenzív munkavégzés, figyelem-összpontosítás, misszió iránti elköteleződés

 

.

.

Presbitereink

 

bene s

Bene Sándor

A gazdasági munkacsoport tagja.

Kompetenciák:

30 év vezetői tapasztalat (ipar), szervezőkészség, prezentációs készség, rendszerező képesség, döntésképesség, konfliktusmegoldó készség, új ötletek, megoldások kipróbálása, jártasság az informatikában és épületgépészetben

.

 .

filep gy

Filep György

Az építési munkacsoport tagja.

Kompetenciák:

logisztikai folyamatok, szállítás, fizikai munkák elvégzése, eseményeken való segítség, precizit

.

.

görögné h

Görög Demeterné

A pályázatfigyelő és a gazdasági munkacsoport tagja, a Mátészalkai Református Szeretet Alapítvány kuratórium titkára, a „Simeon és Anna” nyugdíjas kör két csoportjának vezetője.

Kompetenciák:

vezetési, szervezési, tervezési készség, jó kommunikációs készség, empatikus készség, szociális érzékenység, kreativitás

.

.

kovács k

Kovács Katalin

A gyermekmunkacsoport vezetője, a missziói munkacsoport tagja

Kompetenciák:

jó kommunikációs készség, szociális érzékenység, segítőkészség, kreativitás, többéves gyermekmunkában szerzett tapasztalat

.

.

.

lengyel z

Lengyel Zoltán

Az ifjúsági munkacsoport, és a  Mátészalkai Református Szeretet Alapítvány kuratóriumi tagja.

Kompetenciák:

döntőképesség, felelősségtudat, megbízhatóság, önfegyelem, elővigyázatosság

.

.

mónus p

Mónus Péter 

A diakóniai munkacsoport tagja.

Kompetenciák:

kitartás, önállóság, döntésképesség, szorgalom, segítőkészség, határozottság, kritikus gondolkodás, gyakorlatias feladatértelmezés

.

.

.

nyíriné g

Nyíri Gusztávné 

A missziói és a diakóniai munkacsoport tagja.

Kompetenciák:

precizitás, megbízhatóság, kapcsolatteremtő és -fenntartó készség

.

.

.

nyíri l

Nyíri Lajos 

A gazdasági és az építési munkacsoport tagja.

Kompetenciák:

problémaérzékenység, elemzés és feltárás, áttekintő képesség, felelősségtudat, rendszerben való gondolkodás, többéves tábor- és programszervezési jártasság, takarékos gondolkodás

.

.

oláhné e

Oláhné Borzován Edit

A média munkacsoport tagja.

Kompetenciák:

a tanári munkával kapcsolatos kompetenciák, kommunikációs rugalmasság, meghallgatási készség, empatikus készség

.

.

.

puskás z

Puskás Zoltán

Az építési és a gazdasági munkacsoport tagja.

Kompetenciák:

szervezés, vezetés, kommunikáció, jó kapcsolatteremtő és -fenntartó készség, prezentációs készség, jó konfliktus- és problémamegoldó készség

.

.

sárközinl j

Sárközi Sándorné

A diakóniai munkacsoport tagja.

Kompetenciák:

kitartás, fejlődő készség, türelem, terhelhetőség, segítőkészség, tolerancia

.

.

.

szathmári a

Szathmári András

A Mátészalkai Református Szeretet Alapítvány könyvelését végzi.

Kompetenciák:

precizitás, logikus gondolkodás, rendszerező képesség, gyakorlatias feladatértelmezés

.

.

.

széles cs

Széles Csaba

A missziói és építési munkacsoport tagja.

Kompetenciák:

segítőkészség, műszaki érzék, precíz, módszeres munkavégzés, elkötelezettség, megbízhatóság, gyakorlatias feladatértelmezés

.

.

.

szondi b

Szondi Bertalan 

A gazdasági és az építési munkacsoport,és

a Mátészalkai Református Szeretet Alapítvány  kuratóriumi tagja.

Kompetenciák:

jó tárgyalókészség, kapcsolatteremtő és -fenntartó készség, logikus gondolkodás, rugalmasság, motiválhatóság, konfliktusmegoldó készség, lényegfelismerés

.

.

szombati cs

Szombati Csaba

Az ének-zene munkacsoport tagja.

Kompetenciák:

logikus, gyakorlatias gondolkodás, új módszerek alkalmazása, rugalmasság, kommunikációs és prezentációs készség

.

.

.

vadász s

Vadász Sándor Zoltán

Az ének-zene munkacsoport tagja, az ifjúsági munkacsoport vezetője.

Kompetenciák:

az ifjúsággal való foglalkozás és az ifjúsági kultúra szakirányú ismerete, missziós tapasztalat bel- és külföldön, egyházzenei képzettség, gyermekmunka, önállóság

.

.

Pótpresbitereink:

bíró i

Bíró István

Kompetenciák:

szorgalom, elkötelezettség, segítőkészség, igyekezet, udvariasság, kertészeti munkában való aktív részvétel

.

.

.

.

kunné e

Kun Sándorné

A diakóniai és a gyermek munkacsoport tagja.

Kompetenciák:

elkötelezettség, empatikus készség, segítőkészség, 23 év tapasztalat az állami gondozott gyermekek nevelésében, nyitott hozzáállás

.

.

lakatos l

Lakatos László

Kompetenciák:

segítőkészség, megbízhatóság, módszeres munkavégzés, nyitott hozzáállás, kompromisszum-készség, empátia, meghallgatás

.

.

.

szilágyi i

Szilágyi István

Építési munkacsoport tagja.

Kompetenciák:

fizikai munkában való részvétel, segítőkészség, idősek szállítása, kapcsolatteremtő készség, fejlődőkészség

.

.

.

szilágyi j

Szilágyi János

Az építési munkacsoport, valamint a Mátészalkai Református Szeretet Alapítvány kuratóriumi és alapító tagja.

Kompetenciák:

kockázatvállalás, döntésképesség, konszenzus készség, áttekintő képesség, rendszerszemlélet, nyitott hozzáállás

.